Zoek & FAQ

Wie zoekt...

...zal vinden

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wie vraagt...

...krijgt antwoord

De diensten op zondag beginnen om 10.00 uur. Er zijn soms ook diensten in de avonduren, zoals rondom Pasen. Die diensten beginnen meestal om 19.00 uur. In het kerkblad staat altijd de precieze aanvangstijd.

Dat staat in het het kerkblad. En ook hier op de website kunt u lezen wie er in de komende dienst voorgaat.

Aan het begin van elke dienst spreekt de predikant een zegenbede uit en groet hij/zij ons uit naam van God. Daarna zingen we liederen, lezen uit de Bijbel, en bidden we met elkaar. De predikant geeft in de ‘preek’ een uitleg over een Bijbelgedeelte. Ook worden er als regel in de dienst twee collectes gehouden en is er bij de uitgang een uitgangscollecte.

Voor de kinderen is er een speciale dienst, de ‘kindernevendienst’. In de kindernevendienst wordt een Bijbelverhaal verteld en wordt daarna daarover (bijvoorbeeld) een spel gespeeld, of een werkstuk gemaakt.

Voor de allerjongsten is er een oppasdienst. Die is er vanaf een kwartier voor de dienst tot het einde van de dienst.

Dat is verschillend. Als regel is de eerste collecte voor de eredienst en voor de diaconie. De tweede kan voor het kerkelijk werk zijn, maar ook voor het jongerenwerk, de aflossing van ons kerkgebouw, of een andere reden. Dat wordt altijd aangegeven in het kerkblad en in de nieuwsbrief. 

De uitgangscollecte is bijna altijd voor ZWO. Dat is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie op de pagina vieringen.

Hartelijk welkom! U bent natuurlijk als gast van harte welkom, maar wij vinden het fijn als mensen ook ‘lid’ van onze kerk willen zijn. Als u dat wilt is de gemakkelijkste route om een lid van de kerkenraad aan te spreken. Die helpt u vervolgens verder. U kunt uiteraard ook onze predikant aanspreken.

Dat  is jammer. Als u dat wilt kunt u het best contact opnemen met een lid van de kerkenraad. Die helpt u verder.

Voor rouw en trouw kunt u het best contact opnemen met onze predikant. U kunt ook contact opnemen met een lid van de kerkenraad. Die helpt u vervolgens verder.

Dat is fijn. Het best kunt u daarvoor contact opnemen met onze predikant of met iemand van de kerkenraad. Die helpt u dan verder.

Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat er regelmatig functiewisselingen zijn. Als we met namen werken op de website moeten we er heel alert op zijn dat bij elke functiewisseling ook alle namen correct veranderd worden. Dat is lastig, daarom staan er functies op en geen namen. De tweede reden is dat er een ingewikkelde privacywetgeving geldt in ons land. Die staat niet toe dat we namen publiceren, zonder dat de betrokkenen dat goed vinden.

U kunt een bericht aan de redactie van de website sturen. Dat kan via het formulier dat u op de website vindt. De redactie van de website beoordeelt of het bericht geplaatst wordt of niet. 

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.