Volwassenen

Op zondag

Spilgroep

Speciaal voor de bewoners van OTT is er eens in de twee weken vanaf 19.30 uur op zondagavond een kringavond. Het programma en de inhoud van de avonden is afgestemd op de vraag en het niveau van de deelnemers. Door middel van een Bijbelverhaal en gespreksvragen aan de hand van een thema wordt individuele aandacht voor de deelnemers gecreëerd. De avond wordt afgesloten met een door de deelnemers zelf in te brengen stukje muziek. Hoogtepunt in het seizoen voor de groep is de Spildienst die gezamenlijk wordt voorbereid en waarin iedereen een bijdrage levert. 

Doordeweeks

Inloopochtend

Elke eerste woensdag van de maand staat de koffie klaar. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van De Spil de mogelijkheid om gezellig koffie of thee te drinken. Centraal staan ontmoeting en gesprek met elkaar. Ook worden er kaarten naar zieken, jubilea etc. verstuurd. Bovendien is dan de boekenhoek geopend. Weet u welkom. De inloopochtend kunt u ook in de zomermaanden bezoeken. Wanneer nodig kan vervoer naar De Spil worden geregeld.

Gebedskring

Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur komt de gebedskring bij elkaar om te bidden voor onze gemeente, ons dorp en de wereld. We beginnen de avond met het zingen van een lied waarna we God danken voor Zijn genade, liefde en trouw. Na het lezen en overdenken van een kort Bijbelgedeelte gaan we over tot de voorbede, waarbij we steeds weer mogen ervaren; samen bidden werkt samenbindend, want zorg en blijdschap worden gedeeld. Wil je iets doorgeven om voor te bidden of danken of wil je een persoonlijk gebed? Laat het dan weten of kom meebidden.

Maandagavondgespreksgroep

Enthousiaste gemeenteleden komen eens in de drie weken op maandagavond om 20.00 uur bij elkaar om diverse onderwerpen met elkaar te bespreken.

Huiskring

Eens in de twee weken komen op woensdagavond de kringleden bij elkaar. Van 20.00 tot 22.00 uur praat men over het geloof, over geloofsbeleving en de betekenis daarvan in het dagelijks leven. Een avond om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en elkaars ervaringen te delen. Het zijn mooie avonden om in alle rust met elkaar over het woord van God te praten en te leren.

Woensdagavondgroep WAG

Eens in de drie weken komt de groep om 20.00 uur samen om met elkaar te praten over onderwerpen die te maken hebben met het geloof en het leven. Ervaringen worden uitgewisseld over wat nu de kern is van een ieders geloof.  Als in een open zoektocht zonder vaststaand gegeven worden verschillende psychologische en/of filosofische invalshoeken toegepast op Bijbelverhalen. Die worden weer vertaald naar het hier en nu. Zo wordt met respect voor elkaar gedeeld wat eenieder verwondert en stimuleert in het dagelijks leven. Aan het begin van het seizoen wordt met elkaar inhoud aan de avonden gegeven. 

Gespreksgroep 'de afdwalers'

Alle ‘oudere jongeren’ (vanaf 25 tot 40 jaar) zijn welkom op deze gespreksgroep. De bijnaam van de groep is ‘Afdwalers’, omdat er in de gesprekken regelmatig van het onderwerp wordt afgedwaald. Van het een komt de leden van de gespreksgroep op het ander, om uiteindelijk toch weer bij de kern terug te keren; de Bijbel als leidraad voor ons geloof en leven. Om de beurt worden de onderwerpen voorbereid.

Berichten

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.