Zondag Eredienst

Het is vandaag de 4e lijdenszondag en Biddag voor Gewas en Arbeid

Zondag Eredienst

Vandaag is het de vierde lijdenszondag en de derde zondag in de 40dagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor ‘ogen’.

In Psalm 25, vers 15 staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht”.

NBV21:  Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net

In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn wereld wil omzien.

Komende woensdag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat is op de tweede woensdag in de maand maart, op 8 maart dus.

Aanvankelijk was dit de biddag voor (alleen) het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het op het land gezaaide en het werk daaraan. Ook werd gebeden om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk in de landbouw en de inkomsten daaruit.

In het verleden werd op biddag in de meeste (protestantse) kerken een eredienst gehouden (in sommige regio’s zelfs wel twee….). In de meeste kerken is dat niet meer zo en wordt de biddag ‘gevierd’ op de eerste zondag daarná. Zo ook in onze gemeente. Wij schenken daarom in de komende dienst hier ook aandacht aan.

De biddag heeft ook altijd een ‘zusje’, in de vorm van ‘dankdag voor gewas en arbeid. Die is traditioneel op de eerste woensdag in november – en wordt dan in de meeste kerken ook gevierd op de eerste zondag daarna.

Kerkdienst: fysiek en online

Ook deze zondag is er een eredienst. U kunt de dienst fysiek in de kerkzaal volgen maar natuurlijk óók digitaal thuis op de bank.

Op welke manier dan ook : weet u allen van harte welkom !

Uiteraard kunt u onze diensten ook op een later tijdstip beluisteren. Dat kan via kerkdienstgemist.nl

Nieuwsbrief

Er is deze zondag weer de gebruikelijke Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief voor deze zondag zal (vanaf 11 maart 2023 a.s.) in de linkerkolom van deze pagina worden geplaatst onder het item DIENST

Collecten

De collecte kunt u uiteraard digitaal overmaken, maar ook tijdens de eredienst zal weer worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor: Eredienst en Diaconie (1), Biddagcollecte (2) en Kerk in Actie: omzien naar gevangenen (bij de uitgang).

U kunt aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).

Het kan ook makkelijker (via uw smartphone) – door onderstaande QR-code te scannen…. en zo een bedrag te betalen.

Geldig tot en met 20 maart 2023

Kerkblad online

De online de tekst van het openbare gedeelte van het kerkblad leest u hier. Om het gehele kerkblad te lezen dient u te zijn geregistreerd en moet u ook zijn ingelogd. Dan vindt u de tekst van het gehele kerkblad op de pagina ‘Media’

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

SPIL PLUS - DIENST
Thema: Liefde in Actie.
Eerste Pinksterdag - Feest van de Hoop
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Zondag Eredienst
Eredienst op zondag in De Spil.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.