Zondag Eredienst

Themadienst: verbonden met al wat leeft !

Dienst

Zondag Eredienst

Zondag Reminiscere
Vandaag is het de derde zondag in de lijdenstijd maar vandaag is het ook de tweede zondag van de 40-dagentijd. Deze zondag wordt Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent: “Gedenk”. Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.

Wij vragen Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en over allen die lijden in deze wereld

NBV21 Psalm 25, vers 6:  Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Als start van de ‘Groene maand maart’ zal er deze zondag een themadienst (thema: verbonden met al wat leeft !) zijn, waarin ds. Aarnoud van der Deijl voor zal gaan.  Toen hij in 2012 startte als voorganger bij de Ark in Hoofddorp, hield deze kerk zich al bezig met duurzaamheid. De opzet van een Repair Café was  een succes, mensen vanuit het hele dorp bezoeken deze plek; het bleek  heel verbindend te zijn. De kerk wilde meer doen met duurzaamheid. Zo kwam men op het pad van ‘Groene Kerk’. Deze organisatie stimuleert kerken om elk jaar minstens één stap(je) te doen op de weg naar duurzaamheid.

Als kerk in Kudelstaart hebben we ook de intentie om ons bij Groene Kerken aan te sluiten, vandaar dat we blij zijn dat ds. Aarnoud van de Deijl ons hierover meer komt vertellen. 

Aan de hand van het verhaal van Noach zal hij ons op inspirerende wijze laten zien dat God een verbond gesloten heeft  met al wat leeft en dat wij als christen mogen zorgen voor de aarde  vanuit onze verbondenheid met de natuur.

Vooraf hebben wij u de vraag voorgelegd: ‘Waar denk je aan bij ‘Groene Kerk’?  De reacties hierop hebben we als commissie besproken met ds. van der Deijl en komen op interactieve wijze terug in de dienst.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en ideeën uit te wisselen onder het genot van koffie en thee. Van harte welkom !

Namens commissie Vorming en Toerusting, Joke van Leeuwen

Kerkdienst: fysiek en online

Ook deze zondag is een eredienst. Eigenlijk een extra bijzondere dienst (élke zondag is al een bijzondere dienst, maar vandaag een extra bijzondere…) want we gaan voor een GROENE KERK. Heeft u het stukje hierboven gelezen ?

Kijkt u ook eens op het onderdeel VERBINDENDE ACTIVITEITEN op deze site. Er staat lezenswaardige info over de Groene Kerk.

U kunt de dienst fysiek in de kerkzaal volgen maar natuurlijk óók digitaal thuis op de bank.

Op welke manier dan ook : weet u allen van harte welkom !

Uiteraard kunt u onze diensten ook op een later tijdstip beluisteren. Dat kan via kerkdienstgemist.nl

Nieuwsbrief

Er is deze zondag weer de gebruikelijke Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief voor deze zondag zal (vanaf 4 maart 2023 a.s.) in de linkerkolom van deze pagina worden geplaatst onder het item DIENST

Collecten

De collecte kunt u uiteraard digitaal overmaken, maar ook tijdens de eredienst zal weer worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor: Eredienst (1), Diaconie (2) en Kerk in Actie voor Ghana (bij de uitgang).

Deze zondag is de uitgangscollecte voor Kerk in Actie – voor Ghana. Kerk in Actie schrijft over deze collecte het volgende:

‘Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.

  • Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
  • Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

Uw bijdrage is hartelijk welkom!

U kunt aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).

Het kan ook makkelijker (via uw smartphone) – door onderstaande QR-code te scannen…. en zo een bedrag te betalen.

Geldig tot en met 20 maart 2023

Kerkblad online

De online de tekst van het openbare gedeelte van het kerkblad leest u hier. Om het gehele kerkblad te lezen dient u te zijn geregistreerd en moet u ook zijn ingelogd. Dan vindt u de tekst van het gehele kerkblad op de pagina ‘Media’

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Eerste Pinksterdag - Feest van de Hoop
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
SPIL PLUS - DIENST
Thema: Liefde in Actie.
Zondag Eredienst
Eredienst op zondag in De Spil.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.