Zondag Eredienst

Dankdag voor gewas en arbeid.

Dienst

Zondag Eredienst

STOF TOT NADENKEN

Heer, soms reageren wij op al het goede, dat U ons geeft als iets waarop we recht zouden hebben. Laat ons dankbaar zijn dag aan dag en laat ons niet, als het tegen zit, vervallen in zelfbeklag. Leer ons omgaan met de grilligheid van het aardse leven en laat ons alles wat op onze weg komt beleven in Uw licht. (Toon Hermans)

Kerkdienst: fysiek en online

Ook deze zondag is er een eredienst. U kunt de dienst fysiek in de kerkzaal volgen maar natuurlijk óók digitaal thuis op de bank.

Op welke manier dan ook : weet u allen van harte welkom !

Uiteraard kunt u onze diensten ook op een later tijdstip beluisteren. Dat kan via kerkdienstgemist.nl

Nieuwsbrief

Deze zondag is er weer een Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt op 4 november 2023 op de site in de linkerkolom van deze pagina geplaatst onder het item DIENST.

Collecten

De collecte kunt u uiteraard digitaal overmaken, maar ook tijdens de eredienst zal weer worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor: Eredienst en Diaconie (1), Dankdag-collecte *) (2) en Bloemenfonds. (bij de uitgang).

U kunt aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).

Het kan ook makkelijker (via uw smartphone) – door onderstaande QR-code te scannen…. en zo een bedrag te betalen.

QR-code geldig tot en met 14 november 2023

*) Oogstcollecte: helpt u mee?

Aanstaande zondag 5 november vieren wij als protestantse gemeente in Kudelstaart weer de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeidsdienst. In de loop van deze week wordt u door middel van de  “oogstcollecte brief “ die u ontvangt weer gevraagd om hier aan mee te werken.  De opbrengst van deze actie vormt een (noodzakelijke ) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus een extra gift voor al ons kerkenwerk, Uw/Jouw bijdrage maakt het werk van de kerk mogelijk……De kerk, dat zijn we samen, we geloven in delen en dankbaarheid: in gebed, in solidariteit, en in gaven. Mogen wij weer op u rekenen?

Uw college van kerkrentmeesters.

Kerkblad online

De online de tekst van het openbare gedeelte van het kerkblad leest u hier. Om het gehele kerkblad te lezen dient u te zijn geregistreerd en moet u ook zijn ingelogd. Dan vindt u de tekst van het gehele kerkblad op de pagina ‘Media’

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Zondag Eredienst
Wij vieren vandaag het Heilig Avondmaal
Zondag Eredienst
De eilanden op de Westeinder maken zich klaar voor de winter.
Zondag Eredienst
Eeuwigheids-zondag.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.