Zondag Eredienst

Deurcollecte bestemd voor Vrouwen in Indonesia

Dienst

Zondag Eredienst

STOF TOT NADENKEN

Heer, als ik met de mond belijd, dat ik rotsvast op U vertrouw, laat dat dan de volle waarheid zijn. Zoals de spons zich vult met water, vul zo mijn hart met twijfelloos verrouwen op Uw goedheid en vergeving. (Toon Hermans)

Kerkdienst: fysiek en online

Ook deze zondag is er een eredienst. U kunt de dienst fysiek in de kerkzaal volgen maar natuurlijk óók digitaal thuis op de bank.

Op welke manier dan ook : weet u allen van harte welkom !

Uiteraard kunt u onze diensten ook op een later tijdstip beluisteren. Dat kan via kerkdienstgemist.nl

Nieuwsbrief

Deze zondag is er weer een Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt op 21 oktober 2023 op de site in de linkerkolom van deze pagina geplaatst onder het item DIENST.

Collecten

De collecte kunt u uiteraard digitaal overmaken, maar ook tijdens de eredienst zal weer worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor: Eredienst en Diaconie (1), Kerk (algemeen) (2) en Kerk in Actie: Vrouwen in Indonesie. (bij de uitgang). *)

U kunt aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).

Het kan ook makkelijker (via uw smartphone) – door onderstaande QR-code te scannen…. en zo een bedrag te betalen.

QR-code geldig tot en met 14 november 2023

Kerkblad online

De online de tekst van het openbare gedeelte van het kerkblad leest u hier. Om het gehele kerkblad te lezen dient u te zijn geregistreerd en moet u ook zijn ingelogd. Dan vindt u de tekst van het gehele kerkblad op de pagina ‘Media’

*) De uitgangscollecte deze zondag is bestemd voor het Kerk in Actieproject ‘Vrouwen in Indonesië’. Kerk in Actie schrijft daarover het volgende:
“De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorgslecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.”
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.
Geef in de collecte en steun de vrouwen in de kerk in Indonesië en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kerk Indonesië, of doneer online. Hartelijk dank!

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Zondag PLUS-dienst
Vandaag is de 1e Advent. Advent betekent "KOMST"
Zondag Eredienst
Eeuwigheids-zondag.
Zondag Eredienst
Tweede Advent

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.