Wisseling van ambtsdragers

Namen indienen door gemeenteleden

Bericht

Wisseling van ambtsdragers

De kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering de vacatures vastgesteld die er komende zomer zijn in de kerkenraad. Dat zijn de volgende:

  • coördinator wijkteam (1 vacature – die ontstaat door het niet herkiesbaar zijn van Anneke Sikkema, die na 3 perioden ‘ambtsrust’ geniet.
  • ouderling of pastoraal medewerker (twee vacatures: één door het niet herkiesbaar zijn van Janine van Osnabrugge en één in de vacature van Jan de Jong, die coördinator van wijkteam Noord is geworden.
  • diakenen (twee vacatures: één in de vacature van Janna Adema en  één in de plek van Piet de Geus, wier termijnen aflopen en die niet herkiesbaar zijn);
  • ouderling kerkrentmeester (twee vacatures: één in de vacature van Robin Schouten die niet herkiesbaar is en één in de tussentijdse vacature van Wim Poortvliet, die zich wegens ziekte helaas genoodzaakt ziet terug te treden.

Oproep

U wordt als gemeenteleden opgeroepen om namen in te

dienen van personen die u gekwalificeerd vindt voor een van deze functies (of voor meerdere functies). Normaliter moet dat via ‘getekende formulieren’, maar dat is in deze coronatijd geen goede werkwijze. Daarom kunt u namen van degenen die u kandideert indienen via e-mail (via het mailadres kiescommissie@sow-kudelstaart.nl) of ‘door middel van een briefje’ bij de scriba (Schweitzerstraat 58, 1433 AH).

U wordt gevraagd om vóór 1 maart a.s. uw kandidaten in te dienen. Daarna zal de kiescommissie aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat we ook na het aftreden van bovenstaanden een ‘bevlogen en goede kerkenraad’ hebben. Het is de bedoeling dat de eredienst waarin de wisseling van de ambtsdragers is, plaatsvindt op D.V. 6 juni a.s.

Scriba

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Uit de boekenhoek
Een besteller is sneller...
Kinderlied van 14 februari 2012
Dank U wel Voor de sterren en de maan
Collectes online-kerkdiensten
Oproep om de collectes niet te vergeten....
Even puzzelen
Namen uit het boek Genesis

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.