Weer ‘fysiek toegankelijke’ diensten

Vanaf zondag 29 november 2020

Bericht

Weer ‘fysiek toegankelijke’ diensten

Na een kleine twee maanden alleen online diensten te hebben gehouden, is vanaf 29 november de eredienst ook weer ‘fysiek toegankelijk. Ons coronateam heeft besloten dat dit weer mogelijk is.

Vooralsnog: besluit voor 2 zondagen

Het besluit geldt voor twee zondagen (29 november en 6 december). Daarna wordt de kwestie opnieuw bekeken.

Dertig mensen

Er mogen dertig mensen in de kerkzaal. Daarbij worden niet meegeteld de mensen die de techniek verzorgen, ambtsdragers en anderen die een rol in de eredienst vervullen. Kinderen jonger dan 13 jaar zijn, als hun ouders erbij zijn, natuurlijk ook van harte welkom, maar ook zij tellen niet mee voor de bepaling van het aantal van 30.

Regels

Vanzelfsprekend gelden de regels die ook eerder al golden: om de dienst bij te wonen is het noodzakelijk dat u zich opgeeft (via ‘aanmelden@sow-kudelstaart.nl’). Telefonisch aanmelden is ook mogelijk, dat kan – voor de dienst van 29 november, op tel. nr. 06 – 51 53 55 35. Aanmelden kan vanaf zondag 22 november, 12.00 uur.

Rijdienst

Als u iemand van de rijdienst nodig hebt om de kerkdienst te bezoeken, vragen wij u dat bij uw aanmelding direct door te geven. We proberen dan iemand van de rijdienst beschikbaar te krijgen. In de kerkzaal gelden weer vaste looproutes en het ‘verplicht op de plaats blijven zitten’. Verder is in de kerkzaal het dragen van een mondkapje verplicht. Dat mondkapje mag af zolang als u op uw zitplaats zit.

We zijn ons er voluit van bewust dat deze regels rigide zijn, maar tegelijkertijd is er het besef dat, zonder deze discipline, een volgende ziektegolf zich gemakkelijk aandient. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Kindermoment van 29 november 2020
Jezus is het Licht.....
Interview met Anneke Kempkes-Verweij
Een actief leven van leren en ontdekken
Predikantsvacature
Bent u of kent u de nieuwe voorganger van onze gemeente?
Kindermomenten
Wekelijks een kindermoment bij de kerkdiensten.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.