Tweede zondag na Epifanie

Eredienst. Viering Heilig Avondmaal

Dienst

Tweede zondag na Epifanie

Het is 16 januari 2022, de derde zondag al weer in het nieuwe jaar. De Kersttijd is voorbij. De lijdenstijd ligt voor ons; in de kerkelijke liturgie ligt in deze periode het zwaartepunt bij de daden die Jezus verrichtte in de tijd dat op aarde was.

Eredienst – alleen online

Ook deze zondag is er een eredienst. Deze eredienst is niet fysiek, maar uitsluitend online. Alleen de dienstdoende ambtsdragers, de technici en de organist zijn in de kerk aanwezig (+ natuurlijk de voorganger….).

Heilig Avondmaal

We hopen komende zondag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De regels die gelden brengen met zich mee dat we dat slechts met de ambtsdragers die dienst doen in de kerk kunnen vieren. We hopen dat u ‘thuis’ mee wilt doen, met eigen brood en eigen wijn. Want ook als we het avondmaal niet met elkaar kunnen vieren betekent dat niet dat we niet de ‘gemeenschap met elkaar’ kunnen vieren….

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief voor deze zondag zal (vanaf 15 januari a.s.) in de linkerkolom van deze pagina worden geplaatst.

Collecten

De collecte is uiteraard digitaal. Deze is bestemd voor: Eredienst @ diaconie (1), Het Adamas inloophuis (2) en de ZWO-commissie (3). U kunt aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).

Het kan ook makkelijker (via uw smartphone) – door onderstaande QR-code te scannen…. en zo een bedrag te betalen.

QR-code geldig tot en met 30 januari 2022

Kerkblad online

Lees hier online de tekst van het openbare gedeelte van het kerkblad. Om het gehele kerkblad te lezen dient u te zijn geregistreerd en moet u ook zijn ingelogd. Dan vindt u de tekst van het gehele kerkblad op de pagina ‘Media’.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Derde zondag na Epifanie
Eredienst.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.