Pinksteren: Feest van de Geest

Online feest op Pinksteren!

Dienst

  • dhr. A.J.R. Treur uit Vinkeveen

Pinksteren: Feest van de Geest

Deze zondag vieren we het Pinksterfeest. Zeven weken na Pasen en tien dagen na Hemelvaartsdag vieren we dat Gods Geest over de mensheid is neergedaald. Op het Pinksterfeest (zoals dat ook toen al bestond) waren de discipelen in Jeruzalem bijeen. Gods Geest wordt vaardig over hen en dat uit zich door vuur en door wind. De leerlingen spreken de toeristen uit alle windstreken die op deze feestdag in Jeruzalem bijeen zijn in hun eigen taal toe. En met succes: In Handelingen 2 wordt gemeld dat op deze dag ongeveer 3.000 mensen tot het geloof kwamen. Deze dag wordt in de christelijke kerk ook wel gezien als het begin van het Christendom.

Vijftig

Het woord ‘pinksteren’ is afgeleid van het Griekse woord “pentèkostè” (=vijftig; Gr. pente = vijf) of “pentekostos” (=vijftigste). Als Pasen de Eerste dag is, dan is Pinksteren de vijftigste dag.

Pinksteren: al een lang bestaand feest

Vóórdat de gebeurtenis die in Handelingen 2 is beschreven plaats vond, was er ook al een Feest. Dat werd ook toen al 50 dagen na Pesach gevierd. In de Joodse traditie wordt dit feest nog steeds gevierd – het Wekenfeest.

Dit Pinksterfeest was oorspronkelijk een oogstfeest. De eerstelingen van de oogst worden bij God gebracht en God wordt gedankt met gaven ‘naar dat de HERE uw God u gezegend heeft’ (Deut. 16:12). In de synagoge is de herinnering daaraan nog sterker dan bij ons. Op het Wekenfeest is de synagoge versierd met bloemen, vooral de plaats waar uit de Tora wordt gelezen.

Online meevieren

Op deze zondag is er een eredienst. Deze is online (en live) te bekijken en beluisteren op kerdienstgemist.nl

Kindermoment

In de kerkdienst is een stukje speciaal voor de kinderen. Hierover volgt later nadere informatie.

Collecten

Denkt u ook deze zondag weer aan de collecte?  Als er een ‘live dienst in De Spil zou zijn geweest, zouden er twee rondgangen en een deurcollecte zijn geweest. De eerste rondgang was dan voor Eredienst & diaconie. De tweede zou de Pinksterzendingscollecte zijn geweest). Bij de uitgang zou zijn gecollecteerd voor het diaconaal fonds.

Lees meer informatie over de collecten.

Kerkblad online

Lees online het kerkblad voor deze zondag (zonder het persoonlijk nieuws).

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Derde zondag in augustus
Eredienst

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.