Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar

Bericht

Omzien naar elkaar

  • …… als vorm van pastoraat
  • In het pastoraat is de laatste tijd veel veranderd. Lange tijd was er in de meeste kerkelijke gemeentes een duidelijke bezoekstructuur. Ieder gemeentelid kreeg eens in de zoveel tijd een ouderling of pastoraal medewerker op huisbezoek. Het bezoekwerk was veelal georganiseerd in wijkteams met een ouderling en verschillende pastoraal medewerkers en/of contactpersonen. Ook in onze Samen-op-weggemeente was dit tot voor kort de structuur. In veel gemeentes, en dus ook bij ons, bleek deze structuur en het jaarlijkse huisbezoek niet langer houdbaar vanwege diverse vacatures. De vraag is ook in hoeverre in hoeverre het huisbezoek waarbij alle pastorale éénheden periodiek bezocht worden nog past in de huidige samenleving. Steeds vaker blijkt dat als de ouderling of pastoraal medewerker een afspraak wil maken, het huisbezoek wordt afgehouden. Na zwaarwegende afwegingen en gesprekken heeft de kerkenraad besloten het vaste periodieke huisbezoek los te laten en te gaan werken met een pastoraal team dat gevraagd op bezoek komt. Dit pastorale team gaat dus op bezoek bij gemeenteleden die vragen om een pastoraal gesprek. In heel wat situaties kan het goed zijn een gesprek te hebben met iemand van de kerk. Denk aan bijzondere kruispunten in het leven zoals: ziekte, rouw/verlies, huwelijk/relaties, geboorte/doop/opdragen, een crisis, of andere levensvragen.
  • Predikant is de pastor bij uitstek
  • Bij het woord ‘pastoraat’ denken we meestal in eerste instanties aan de geestelijke zorg die de predikant biedt en terecht. De predikant is de ‘pastor’ bij uitstek. Vanuit zijn beroep en roeping staat hij gemeenteleden en anderen bij in levens- en geloofsvragen. Zeker in crisissituaties is zijn pastorale zorg onmisbaar. De predikant maakt dan ook deel uit van het pastorale team. Een aantal gemeenteleden werd al regelmatig bezocht vanwege ziekte, problemen of leeftijd. Het pastorale team en de predikant zorgen er voor dat deze bezoeken door gaan.
  • Omzien naar elkaar, een taak voor ons allemaal
  • Naast de ‘professionele’ pastorale zorg zijn er ook andere, meer alledaagse vormen van pastoraal. Het onderlinge meeleven in lief en leed, een kaartje of bezoekje als iemand ziek of eenzaam is, het bieden van een luisterend oor of een helpende hand. Van dit meeleven met elkaar gaat veel steun en troost uit. Het laat zien dat we in de geloofsgemeenschap nauw met elkaar verbonden en om elkaar geven. Sommigen schrikken er voor terug om het woord ‘pastoraat’ te gebruiken voor dit ‘gewone’ omzien naar elkaar. Alsof dit woord een paar maten te groot is voor wat zij doen. Toch is ook dit een vorm van pastoraat. In een studieboek over pastoraat las ik de volgende definitie: ‘Pastoraat vindt plaats daar waar mensen met elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde’. Pastoraat is daarmee dus niet iets waarvoor je geleerd hoeft te hebben. Het is datgene wat je vaak al vanzelfsprekend doet als je je hart laat spreken. Iets dat we allemaal kunnen. In de Taizédienst van volgende zingen we wellicht weer: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’. Een oude Latijnse tekst met de betekenis: “Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’. Laten we er zijn voor elkaar.

Jaap Overbeek, Coördinator pastoraal team, tel: 06-22507107

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Inzameling
Niet alleen postzegels en kaarten maar ook mobieltjes en inkt-cartridges
BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.
Vakantie 2024 al in zicht !!
Wie verre reizen doet heeft veel te verhalen.
Avondmaalsproject 2024
Stichting Vrienden van 't Kloosterhof

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.