Ontwikkelingen in de SOW-gemeente

UIT DE KERKENRAAD

Bericht

Ontwikkelingen in de SOW-gemeente

Uit de kerkenraad


De kerkenraad hoopt zaterdag 13 April bijeen te komen in de Spil om in de ochtend
de “ opbrengsten ”van de afgelopen gemeente avond te bespreken, en verder na te
denken over de toekomstige bestuur mogelijkheden. In de middag hopen we dan
inspiratie op te doen over ( de veel belangrijkere ) inhoudelijke zaken.
De kerk is een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor
troost, verwondering en twijfel, en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms ook
gewoon een plek om te onthaasten. Met welke activiteiten kunnen we daaraan een
bijdrage leveren.? Voor onze leden, jong en oud, fit, actief en gezond, of juist
hulpbehoevend. Voor niet-leden die op zoek zijn naar antwoorden op hun
levensvragen. Verbinding zoeken met elkaar. Binnen en buiten de gemeente.
We hopen op een inspirerende bijeenkomst!

Keuzes maken

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering kwam naar voren dat de meeste aanvragen voor het keuzelied zijn gehonoreerd en dat er daarom weer nieuwe input mogelijk is.

Jongeren en ouderen hebben ieder op hun eigen wijze verbinding met muziek en liederen. Voor jongeren kan muziek een belangrijke rol spelen in de socialisatie en identiteitsvorming.

Soms wordt er tijdens een dienst een lied gezongen dat voor een ouder iemand een speciale betekenis heeft, een lied dat herinneringen losmaakt. Herinneringen aan een mooie of een moeilijke gebeurtenis, of aan perioden in zijn of haar leven.

Soms is er kritiek over te veel liederen die niet bekend zijn, waardoor een gemeentelid zich minder thuis voelt in de dienst. Of er is juist lof voor ‘die mooie liederen die je zomaar kunt meezingen, omdat je ze allemaal kent’. Door het keuzelied kunt u zelf uw sturing geven….

Muziek is geen bijkomstigheid, wanneer het om het geloof en geloven gaat. Ze is wezenlijk. Juist daar waar het geloof, door alles wat een mens in de loop van zijn leven mee maakt, kan een lied of een regel uit een lied houvast bieden, kan het de moed geven om tegen alles in ‘en toch’ te zeggen, en te blijven vertrouwen.

Het zijn vaak liederen en melodieën, meer nog dan gesproken woorden, die een religieuze ervaring van verbondenheid opwekken. “Soms duizend stemmen in één koor. Als één stem zwijgt, gaat de ander door”. Verbondenheid ook met de eigen geschiedenis, die in de klanken van een lied resoneren. Het zelf (mee)zingen van een lied betekent ook: resonantie voelen in je eigen lichaam, lucht, adem, beweging – al is deze nog zo minimaal. Je ervaart jezelf: ‘Dat ben ik, zo klink ik, zo voelt het …’ Bij het zingen van een lied komen lichaam en geest bij elkaar.

Liederen, de keuze is reuze. Aan u de uitdaging om die keuze te maken en door te geven aan Anja Vermeulen (keesanja@caiway.net) of Simone van Heemskerk (simonevanheemskerk@gmail.com)

Leo Eveleens, voorzitter

Gemeenteavond

Zoals u weet worden in de komende weken door de kerkenraad gesprekken gevoerd met gemeenteleden die hebben aangegeven dat te willen.

Verder is de werkgroep, met begeleiding van mw. Lydia Roosendaal aan het plan van aanpak met betrekking tot de toekomst van onze gemeente en de Kerk van de toekomst.

We hebben in de laatstgehouden gemeenteavond (op 2 november jl.) aangegeven dat tijdens dit proces ook meerdere gemeenteavonden gehouden zouden worden. Daarbij zijn twee doelen: informatie delen en informatie krijgen, nodig om dit proces goed te uitvoeren.

Er is inmiddels een datum vastgesteld voor een volgende gemeenteavond. Dat is op 19 maart a.s.

Zet u de datum vast in uw agenda? Nadere informatie volgt.

de kerkenraad

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Inzameling
Niet alleen postzegels en kaarten maar ook mobieltjes en inkt-cartridges
Vakantie 2024 al in zicht !!
Wie verre reizen doet heeft veel te verhalen.
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar
BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.