Interview met Gerard Weststeijn

Het zakbijbeltje gaat altijd mee op reis

Bericht

Interview met Gerard Weststeijn

Privé-archief Gerard Weststeijn

‘God is altijd bij me’

Hij toont een zakbijbeltje. ‘Die neem ik altijd mee op reis,’ zegt Gerard Weststeijn. Het kleinood ontving Gerard toen hij als eind-twintiger belijdenis deed. ‘Mijn genade is u genoeg,’ leest hij een stukje voor uit 2 Korinthiërs 12. ‘Deze tekst zegt alles over de zonden en moeilijkheden die ik in mijn leven heb meegemaakt.’ 

‘Door zijn genade ben ik die ik ben, met Tineke en de kinderen,’ is de in de Haarlemmermeer geboren Gerard overtuigd. In 1987 verhuisde hij naar De Kwakel om in 1993 in Kudelstaart neer te strijken. Uit het huwelijk met Tineke werden twee kinderen geboren: Jan-Willem, inmiddels afgestudeerd in geografische wetenschappen, en Diana, die haar studie geneeskunde met succes afrondde. Gerard werkte lang voor rozenkweker W. Maarse tot zijn baas ermee stopte en hij op 49-jarige leeftijd moest vertrekken. Hij trad in dienst van een andere rozenkweker: Klaas van Tol, voor wie hij bleef werken tot aan zijn pensioen. Een korte schets van zijn leven, waarvan hij zegt: ‘alles wat ik doe, wordt hij door God geleid.’

Berg

Hoe gelovig hij ook is, Gerard hij beseft dat hij als christen feilbaar kan zijn en past ervoor om zich boven de ander verheven te voelen. Wat maakt iemand een goede christen? ‘Dat weet ik niet,’ zegt hij na enig nadenken. ‘Je denkt dat je als christen op een berg zit, dat je heel goed leeft. Maar soms sla je de plank mis en zit je opeens aan onderkant van die berg.’ Hij heeft genoeg vervelende en onaangename momenten in zijn leven meegekregen dat slechts zijn religieuze beleving hem overeind hield. Toch getuigt hij aan anderen graag van dat geloof en vertrouwen in God, opdringen zal hij zich nooit.  ‘Soms maak ik een praatje met iemand. Dan hoop ik dat God mij wil gebruiken om een bemoedigend woord, een handreiking geven te geven. Maar het is Hij die er ‘wasdom’ aan moet geven, ik spreek die persoon waarschijnlijk nooit meer.’

Belijdenis

Het Woord is heilig voor hem. ‘Dat is mijn steun’, is hij overtuigd. Toch deed hij, als lid van de hervormde kerk in Nieuw-Vennep, pas op 28-jarige leeftijd belijdenis. De jonge Gerard moest daarvoor eerst een flink aantal persoonlijke hobbels nemen. Dat hij pas op latere leeftijd voor de gemeente in de Witte Kerk van Nieuw-Vennep zijn geloofsbekentenis uitsprak, kende echter ook zijn voordelen. ‘Ik deed het met heel mijn hart, heb er goed over kunnen nadenken. Ik had er geen twijfel over.’ Zijn overtuiging staat nog steeds recht overeind, maar is die nog wel van deze tijd? Dan op zeer serieuze toon, zegt hij: ’Het evangelie gaat nooit weg, maatschappelijk gezien geeft het wel zorgen, ja. We zullen voor nieuwe mensen moeten zorgen die de kerk voortzetten. Met Gods zegen. Maar er zijn te weinig jongeren en daar maak ik me wel zorgen om.’

Hoop

Maar waarom zou die jeugd er niet komen? Een plotselinge nationaal moment van inkeer misschien? Wie weet, want christen zijn is in Gerards’ ogen niet moeilijk. ‘Omdat God mij draagt. Ik ben alleen bezorgd over mensen die geen christen zijn.’ Ondanks zijn gevorderde leeftijd probeert hij zijn kennis van de bijbel nog steeds aan te scherpen. ‘Ik volg een cursus bij dominee Gert de Ruiter: ‘Sleutels tot de Bijbel’. Dat is een hele goede aanvulling op de Bijbel, en is geschreven door de (Britse predikant) David Pawson. De cursus begon in oktober maar ligt nu stil vanwege de coronacrisis.’ Het pandemiewoord is gevallen en Gerard wijst op een regeltje op bladzijde 1114 van het boekje van Pawson: hoop voor de toekomst. ‘Als mensen kijken we weleens naar de hemel. De Here Jezus komt terug. Hij komt terug op de wolken en iedereen kan hem zien. Hij schenkt ons zijn genade en die is oneindig groot.’

Vaderland

De coronatijd ziet hij als de woestijntijd, zeg maar een soort vastentijd. Gerard: ‘Waarom? Ik voel dat zo! Tijdens de coronacrisis moeten we stappen terugdoen, al is dat iets heel persoonlijks. Ik weet niet of het nu God of satan is, alles heeft een bedoeling. Wel weet ik dat we te hoog hebben geleefd en dat we even op de rem moeten trappen.’ Zelf heeft hij eerder door hartproblemen pas op de plaats moeten maken. Er werden bij hem vier bypasses geplaatst. ‘Tijdens die operatie heb ik de Hand van God gevoeld. Nee, bang was ik niet. God is altijd bij me, wist ik. Hij  zal de dokters helpen en begeleiden, en als het niet zo is dan was het mijn tijd.’ Zijn hartoperatie heeft hem veranderd, zegt hij. Hij maakt zich niet veel zorgen om het onvermijdelijk einde van zijn leven. ’Met al mijn zorgen en teleurstellingen denk ik  aan de mooie dingen die ik heb beleefd en ga ik straks naar het eeuwige Vaderland, het nieuwe Jeruzalem.’

Bidden

Gerard en Tineke bidden zowel voor als na het eten.  ‘Dat doen wij hardop, want dan stel je je kwetsbaar op’, vindt hij. ‘Tineke doet het Onze Vader, ik het dankgebed en soms doen we een vrij gebed. Bijvoorbeeld als we ons zorgen maken om iemand.

O Heer’, wij danken U van harte,

Voor nooddruft en voor overvloed;

Waar menig mens eet brood der smarte,

Hebt Gij ons mild en wel gevoed;

Doch geef, dat onze ziele niet

Aan dit vergank’lijk leven kleev’,

Maar alles doe, wat Gij gebiedt,

En eind’lijk eeuwig bij U leev’.

Amen.

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Gebruik website
Bent u lid? Meld u dan vandaag nog aan!
Kindermoment 26 juli
God is de allermooiste schat.
Collectes online-kerkdiensten
Oproep om de collectes niet te vergeten....
Krijg meer informatie via deze website...
over contacten met uw kerk tijdens de Coronocrisis.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.