(GROEI-)GROEPEN IN KUDELSTAART

Groeigroepje van 3 maar dat worden er meer !!

Bericht

(GROEI-)GROEPEN IN KUDELSTAART

Mij is verteld dat er vroeger in onze gemeente nogal wat kleine groepen/groeigroepen/zorggroepen waren. De benaming verschilt van kerk tot kerk en van gemeente tot gemeente, maar eigenlijk gaat het om dezelfde groepering.

De bediening van kleine groepen is eigenlijk een echt bijbels type bediening. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er geen kerkgebouwen voor de gelovigen, en kwamen de gelovigen bijeen in huizen. Lees over hun huiskerken in Rom 16:3-5, 1 Kor 16:19, Kol 4:15 en Filemon 1:1-2. Zij maakten echter ook gebruik van grotere plaatsen als zij konden (zie b.v. Handelingen 19:9). We kunnen dus niet zeggen dat de kleinere of de grotere bijeenkomst eigenlijk de “juiste” bijeenkomst is – het is eerder zo dat beide noodzakelijk zijn.

De kleine groepen creëren de ideale gelegenheid om wekelijks samen te komen met andere gelovigen, elkaar te bezoeken, de Bijbel te lezen en te bidden. In kleine groepen worden de leden aangemoedigd om hun leven met elkaar te delen, voor elkaar te zorgen, vriendschappen op te bouwen, elkaar te aanvaarden, samen geestelijk te groeien, God te gehoorzamen en andere mensen te dienen.

Het doel van deze groepen die regelmatig samenkomen (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) is niet alleen om iets van de gemeenschap van gelovigen te ervaren, maar ook om geestelijk te groeien en ook om in aantal uit te breiden. Daarom wordt geprobeerd regelmatig nieuwe mensen uit te nodigen.

Een goed voorbeeld van snelle uitbreiding was de Yoido Full Gospel Church die dr. Paul Yonggi Cho in mei 1958 in Seoel begon. Na 6 jaar bestond de gemeente uit 3.000 leden. Na nog eens vier jaar hadden ze 8.000 leden. Vandaag, zo wordt beweerd, bestaat de kerk uit een gemeente van 800.000 leden.

In de gemeente in Gordons Bay, Zuid-Afrika, waar ik vroeger was, waren er ongeveer 40 van zulke kleine groepen. Ik kan getuigen van de groei van de groepen en de geestelijke impact die zij hebben gehad.

In onze gemeente worden nu opnieuw pogingen ondernomen om de kleine groepen op te richten en te laten functioneren. Als u geïnteresseerd bent om mee te doen, kunt u contact opnemen met de volgende personen: Anne-Mieke van Leeuwen (tel. 06 – 23946103; e-mail: amvanleeuwen@hotmail.com); Debora Pothuizen-van Elswijk (tel. 0297-329247) of Anneke de Jong-Visser (tel. 0297-566018; e-mail: anjoviss@hotmail.com)

hartelijke groet, Strydom

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Kerstconcert in Het Lichtbaken op 17 december 2022
Kerstconcert Gert van Hoef
Fotopresentatie startzaterdag
Fotopresentatie van startzaterdag
HET 'ENERGIE-FONDS' VAN ONZE DIACONIE.
Compensatie energie voor de kerk ?
BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.