Gemeente-avond

Nader nieuws over de Gemeenteavond op 30 mei a.s.

Bericht

Gemeente-avond

Gemeenteavond op 30 mei a.s. (1)

Op 30 mei a.s. is de gemeenteavond. Deze begint om 20.00 uur. In het laatste kerkblad en de nieuwsbrief van vorige week kon u hierover al lezen. Op deze gemeenteavond bespreken we (kort) de jaarrekening van de kerk (college van kerkrentmeesters) en de diaconie, over 2022. Als u de cijfers tevoren wilt inzien kan dat – die kunt u opvragen bij de penningmeesters (jos.blom@sow-kudelstaart.nl – v.w.b. het CvK en rik.van.osnabrugge@sow-kudelstaart – v.w.b. de diaconie.


De kerkenraad stelt het op prijs als u eventuele vragen voor de ‘rondvraag’ al vast tevoren schriftelijk stelt. Dan kan de kerkenraad zich voorbereiden op die vragen en voorkomt u dat gezegd moet worden ‘dat we later op het antwoord terugkomen’. U kunt uw vragen bij de scriba stellen (scriba@sow-kudelstaart.nl). Als u het gewoon op papier wilt doen kan dat natuurlijk ook. Als u bang bent dat u de scriba niet treft, dan mag u het briefje ook in de collectezak doen. Dan komt het ook op de goede plek.


Het ‘hoofdonderwerp’ van de avond is: hoe richten we ons pastoraat – diaconaat – kerkrentmeesterschap in in de komende periode. De kerkenraad heeft een werkgroep ingesteld die dat voorbereidt. In het volgende stukje leest u daar meer over.


Scriba

Gemeenteavond op 30 mei a.s. (2)

Beste gemeenteleden,
Op dinsdagavond D.V 30 mei is er weer een gemeenteavond. Deze avond staat in het teken van het elkaar ontmoeten en het met elkaar praten. We willen met elkaar en in kleinere groepen, nadenken en praten over het zijn van een PKN gemeente in deze tijd. Hoe willen en kunnen we kerk zijn anno 2023? Wat vraagt deze tijd van ons als gemeente, in Kudelstaart, op het gebied van pastoraat, diaconie en kerkrentmeesterschap? Een zeer belangrijk onderwerp waarvan de gemeenteavond volledig in het teken zal staan.


Inloop op deze avond is er vanaf 19:30. De avond wordt stipt gestart om 20:00 en duurt tot uiterlijk 22:00. Koffie en thee wordt verzorgd.

Jullie zijn allemaal, van jong tot oud, van harte hiervoor uitgenodigd. We hopen/rekenen op een goede opkomst zodat alle visies en ideeën aan bod kunnen komen.


Bent u / jij op deze avond toch verhinderd? Dan mist u een leuke avond maar u kunt vooraf, maar het mag ook achteraf na afloop van deze avond, (ook) nog uw zienswijze hierover delen.


Groeten van de werkgroep gemeenteavond:
Anja, Arno, Kees, Marjolein en MarleenContactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Avondmaalsproject voor BARDO
Avondmaalscollecte 2023 bestemd voor Hospice Bardo. Zondag 25 juni 2023 is er weer Heilig Avondmaal.
Zuid Afrikaanse kerkdiensten in De Spil
Gordon's Bay, Zuid-Afrika
BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.
Zing een lied
Kettinglied wordt Keuzelied

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.