Even puzzelen

Namen uit het boek Genesis

Bericht

Even puzzelen

Enkele weken geleden trof u in het kerkblad en op de website een woordzoeker aan. Bij het vermelden van de winnaar kreeg u de aankondiging dat er een nieuwe puzzel zou volgen. Die treft u hieronder. Dit keer geen woordzoeker, maar een kruiswoordpuzzel. En: waarschijnlijk kunt u die niet helemaal uit het hoofd oplossen en hebt u er uw Bijbel voor nodig. Alle woorden die worden gevraagd vindt u terug in het boek Genesis. Met het komen van een nieuwe Bijbelvertaling wil ook de schrijfwijze van namen nog wel eens veranderen. Om u niet in verwarring te brengen: de schrijfwijze van alle namen is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling.

U ziet op zestien plaatsen in de kruiswoordpuzzel in een vakje een ‘handgeschreven cijfer’ staan: dat begint bij 1 en eindigt bij 16. De letters die in deze vakjes komen te staan als u de puzzel oplost vormen, als u ze achter elkaar zet, één woord (van 16 letters dus). Dat woord is de oplossing van de puzzel. Als u de goede oplossing vóór zaterdagavond (27 februari) om 19.00 uur bij de scriba inlevert (scriba@sow-kudelstaart.nl) dingt u mee naar een door een gemeentelid gebakken cake. U hoeft niet perse lid van onze eigen gemeente te zijn om mee te puzzelen. Ook anderen mogen meedoen. Alleen: als u de cake wint brengen we die alleen bij u thuis als u óf lid bent van onze gemeente, óf in Aalsmeer woont. Als u ver(der) weg woont en u wint de cake – dan moet u ‘m zelf komen ophalen.

Let op: net als de vorige keer zitten er boobytraps in het woord.  Dat is gedaan om te voorkomen dat u na drie letters het hele woord al kunt opschrijven…. Het zijn er 3 (drie). Drie bewust aangebrachte fouten in de schrijwijze van het woord. En voor alle duidelijkheid: het goede antwoord is dus het fout gespelde woord.

Ik bied u op voorhand de verontschuldigingen aan voor de niet zo mooie lay-out van het geheel: het blijkt lastig om een puzzel goed over te zetten naar het format voor het kerkblad….Het is dus ook nog wat zoeken om dat goed te doen. De volgende keer is dat hopelijk beter.

Omschrijving:

horizontaal:

1. verbondsteken; 4. vader van Abraham; 6. koning van Gerar; 8. symbool van Gods belofte aan Noach; 9. oude naam van Betel; 10. andere naam voor Ben-Omi; 12. landstreek in Egypte; 14. meesterdromer; 16. koning van Gerar; 17. paradijselijke rivier; 18. woonplaats van Abram; 22. zoon van Abram; 23. door God verwoeste stad; 27. dochter van Jakob; 28. bouwer van de ark; 29. vestigingsplaats van Kaïn; 33. eerste vrouw; 35. broer van Jakob; 37. neef van Abram; 38. zuster van Laban; 39. berg in Turkije.

verticaal:

2. zoon van Noach; 3. oudst geworden mens; 5. slavin van Saraï; 7 hoveling van de farao; 11. schoondochter van Juda; 13. stad in Kanaän; 16. koning van Egypte; 17. paradijs; 19. eerste scheppingshandeling; 20. mens die wandelde met God; 21. zoon van Jozef; 24. andere naam voor Gal-Ed. 25. vrouw van Jakob; 26. begraafplaats van Sara; 30. paradijsbewaker; 31. stad van spraakverwarring; 32. offerberg van Abraham; 34. plaats van waar Jozef werd verkocht; 36. samengestroomd water.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Kindermomenten
Wekelijks een kindermoment bij de kerkdiensten.
Krijg meer informatie via deze website...
over contacten met uw kerk tijdens de Coronocrisis.
Uit de boekenhoek
Een besteller is sneller...
Predikantsvacature
Bent u of kent u de nieuwe voorganger van onze gemeente?

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.