Eredienst: al weer augustus

Zowel live als online te volgen.

Dienst

  • mw. ds. F. van Willegen - Kerkvliet uit Uithoorn

Eredienst: al weer augustus

De eerste zondag in augustus. De zomervakantie is halverwege. De zomer is – in ieder geval op de kalender – voluit in het land. Een groot aantal gemeenteleden viert op een andere plek nog vakantie. We hopen dat zij allen ontspannen en uitgerust weer terug mogen keren. Anderen zijn thuis: zij gaan nog met vakantie, zijn al geweest of blijven gewoon thuis. Voor diegenen die thuis zijn: hartelijk welkom in De Spil. Als u deze dienst (nog) niet ‘live’ wilt meemaken, dan kunt u die uiteraard ook ‘real’ bekijken of later nog eens nazien op kerkdienstgemist.nl

Nieuwsbrief

In de zomerperiode is er geen kerkblad. Dit jaar is er wel elke week een nieuwsbrief. Waar u die vindt: in de loop van 1 augustus wordt die op dit blad geplaatst. Kijkt u maar eens in de linkerkolom.

Voorganger

Voorganger in deze dienst is ds. mw. F. van Willigen – Kerkvliet uit Uithoorn.

Liederenkeus

Als iemand een lied ten gehore brengt, is dat in beginsel een activiteit die beschermd is. Beschermd in die zin dat die persoon, of het koor dat dat doet, het recht heeft om niet toe te staan dat die uitvoering door anderen wordt gebruikt om te vertonen. Ook het recht om voor de vertoning geld te vragen, het zogeheten ‘copyright. In deze coronatijd zijn er door rechthebbenden een groot aantal liederen ‘vrij’ gegeven. Die mogen, zonder dat er nog rechten behoeven te worden betaald, worden gebruikt.

In onze diensten gebruiken we ook de liederen die zijn vrijgegeven. Dat geeft natuurlijk een beperking – er zijn veel liederen op het internet te vinden die heel mooi zijn, maar niet rechtenvrij. Als wij weten dat een lied (of een uitvoering) niet rechtenvrij is zullen we dat niet gebruiken.

Kindermoment

In de kerkdienst is een stukje speciaal voor de kinderen. Hierover volgt later nadere informatie.

Collecten

Denkt u ook deze zondag weer aan de collecte?  De rondgangen voor deze week zijn: Eredienst & diaconie (1), Kerk (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Lees meer informatie over de collecten.

Kerkblad online

Lees online het kerkblad voor deze zondag (zonder het persoonlijk nieuws).

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Zondag ná Prinsjesdag
Eredienst. Voorbereiding Heilig Avondmaal.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.