Eerste online dienst die ook fysiek is

U kunt weer naar De Spil.

Dienst

  • ds. W. Nijsse uit Hilversum

Eerste online dienst die ook fysiek is

U kunt weer naar de kerk! Na een periode van vier maanden waarin het onmogelijk was om kerkdiensten bij te wonen, kunt u nu weer fysiek naar de kerk. We hebben 90 plaatsen beschikbaar en zijn blij dat wij u weer mogen begroeten – ook al is het dan nog afstandelijk en omgeven met strakke regels. Bij de berichten vindt u de regels waaraan u zich nog dient te houden. Weet dat wij die regels niet zelf hebben verzonnen, maar dat die ons allen worden opgelegd, voor uw en onze eigen veiligheid.

Online meevieren

Als u deze dienst (nog) niet ‘live’ wilt meemaken, dan kunt u die uiteraard ook ‘real’ bekijken of later nog eens nazien op kerkdienstgemist.nl

Voorganger

Voorganger in deze dienst is ds. W(illem) Nijsse uit Hilversum. Ds. Nijsse is werkzaam in de Diependaalse kerk aldaar. In dit bericht vindt u nadere informatie over ds. Nijsse.

Liederenkeus

Als iemand een lied ten gehore brengt, is dat in beginsel een activiteit die beschermd is. Beschermd in die zin dat die persoon, of het koor dat dat doet, het recht heeft om niet toe te staan dat die uitvoering door anderen wordt gebruikt om te vertonen. Ook het recht om voor de vertoning geld te vragen, het zogeheten ‘copyright. In deze coronatijd zijn er door rechthebbenden een groot aantal liederen ‘vrij’ gegeven. Die mogen, zonder dat er nog rechten behoeven te worden betaald, worden gebruikt.

In onze diensten gebruiken we ook de liederen die zijn vrijgegeven. Dat geeft natuurlijk een beperking – er zijn veel liederen op het internet te vinden die heel mooi zijn, maar niet rechtenvrij. Als wij weten dat een lied (of een uitvoering) niet rechtenvrij is zullen we dat niet gebruiken.

Kindermoment

In de kerkdienst is een stukje speciaal voor de kinderen. Hierover volgt later nadere informatie.

Collecten

Denkt u ook deze zondag weer aan de collecte?  Als er een ‘live dienst in De Spil zou zijn geweest, zouden er twee rondgangen en een deurcollecte zijn geweest. De eerste rondgang was dan voor eredienst en diaconie. De tweede zou een vakantiecollecte voor Dabar zijn geweest. De uitgangscollecte was dan voor het ZWO-werk.

Lees meer informatie over de collecten.

Kerkblad online

Lees online het kerkblad voor deze zondag (zonder het persoonlijk nieuws).

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Eredienst
Tweede zondag in augustus.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.