Een paar stappen terug…

Stoppen met zingen, mondkapjes en geen koffie meer.

Bericht

Een paar stappen terug…

Na een periode van een bijna drie maanden waarin we steeds wat coronamaatregelen konden versoepelen is zijn de maatregelen vanaf 29 september weer verscherpt. Het aantal corona-besmettingen loopt in rap tempo op, net als het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten dat op de intensive care ligt. Dat betekent dat we met nog meer zorg om zullen gaan met de veiligheid.

Wat zijn de regels ook al weer…

We noemen nog maar eens de belangrijkste aspecten die gelden bij het (fysiek) naar de kerk gaan:

  • minimaal anderhalve meter afstand bewaren;
  • eenrichtingverkeer in de kerkzaal en in de gang ‘rechts houden’;
  • handen ontsmetten;
  • in elleboog hoesten en niezen;
  • papieren zakdoekjes gebruiken.

Bij klachten: blijf thuis! Hebt u zich aangemeld voor de fysieke dienst: meld u dan af. Het advies is dat huisgenoten dan ook thuis blijven. Misschien hebt u – of hebben uw huisgenoten – helemaal geen corona en is er uiteindelijk niets aan de hand, maar beter één keer te veel thuis gebleven dan dat u als ‘superbesmetter’ te boek komt te staan.

90 mensen in de kerkdienst

De verscherping van de regels heeft er niet toe geleid dat er minder mensen in de fysieke kerkdienst aanwezig mogen zijn. Dat zijn er nog steeds 90. Maar dat is geen reden om het waarschuwingssignaal dat uitgaat van de scherpere maatregelen niet heel serieus te nemen – ook in de fysieke kerkdienst.

Dringend advies: draag een mondkapje

De overheid adviseert in de openbare ruimte het dragen van een mondkapje. Het coronateam heeft besloten dit ook dringend te adviseren in ons kerkgebouw. Dat betekent dat we iedereen van 13 jaar of ouder (iedereen die afstand dient te bewaren ten opzichte van een ander) vragen om een mondkapje te dragen. Als iemand op zijn of haar zitplaats zit, mag het mondkapje ‘af’.

Niet meer zingen

De PKN-organisatie adviseert om vooralsnog niet (meer) te zingen tijdens de erediensten. Het coronateam, dat op dit punt de beslissingen neemt voor onze gemeente, heeft dat advies overgenomen. Dat betekent dat we met onmiddellijke ingang stoppen met het zingen van het intochts- en slotlied en weer terug gaan naar ‘alle liederen via de beamer’, waarbij nog slechts mag worden meegeneuried.

Geen koffiedrinken meer

Socializen is heel belangrijk. Maar het moet wel veilig kunnen. En hoewel dat de afgelopen weken goed ging gaat veiligheid boven alles. Het coronateam heeft daarom besloten om het koffiedrinken na de dienst tot nader aankondiging stop te zetten. We hopen dat we deze maatregel weer snel ongedaan kunnen maken.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Collectes online-kerkdiensten
Oproep om de collectes niet te vergeten....
Gebruiksplan kerkgebouw
Protocol voor gebruik van De Spil
Interview met Anneke Kempkes-Verweij
Een actief leven van leren en ontdekken
De komende weken: alleen online-diensten
Vooralsnog voor 11, 18 en 25 oktober. In die periode is er ook geen jeugdkerk of kindernevendienst

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.