Dienst

  • ds. S. Zijlstra uit Haarlem

Derde zondag in augustus

Eredienst

De derde zondag in augustus – tegelijk de zondag waarbij iedereen die (in Noord-Holland) op school zit weet: ik moet deze week weer naar school…… Je ziet ’t overal – op straat en in de winkels: het vakantieloze leven herneemt zijn loop – en hopelijk is ‘t niet nodig dat ‘t binnenkort (weer) wordt onderbroken door anti-corona-maatregelen.

Voor deze zondag geldt natuurlijk net als op andere zondagen: hartelijk welkom in De Spil. Als u deze dienst (nog) niet ‘live’ wilt meemaken, dan kunt u die uiteraard ook ‘real’ bekijken of later nog eens nazien op kerkdienstgemist.nl

Dienst bijwonen?

Als u bij de dienst aanwezig wilt zijn, moet u zich daarvoor aanmelden. Dat kan via aanmelden@sow-kudelstaart.nl of telefonisch op nr. 06 – 22 44 13 19.

Wij wijzen erop dat de rijdienst ook weer beschikbaar is. Als u van die rijdienst gebruik wilt maken, moet u dat bij uw aanmelding aangeven. Wij proberen dat dan ook uit te voeren. Als dat niet lukt, wordt dat natuurlijk met u besproken.

Kerkblad

Het is de laatste week zonder kerkblad. Volgende week wordt dat weer gemaakt. Als u er iets in geplaatst wilt hebben: kopij kunt u tot en met vanavond (16 augustus), 19.00 uur inleveren bij de scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl).

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt in de loop van 8 augustus op dit blad geplaatst. Kijkt u maar eens in de linkerkolom.

Kindermoment

In de kerkdienst is een stukje speciaal voor de kinderen. Hierover volgt later nadere informatie, via een apart bericht op de site.

Collecten

Denkt u ook deze zondag weer aan de collecte?  De rondgangen voor deze week zijn: Eredienst & diaconie (1), Aflossing kerkgebouw (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Lees meer informatie over de collecten.

Kerkblad online

Lees online het kerkblad voor deze zondag (zonder het persoonlijk nieuws).

Elvis Presley

De foto boven dit bericht toont de toegangspoort tot ‘Graceland’ – het landgoed met het herenhuis in Memphis, waar Elvis Presley van 1957 tot zijn dood in 1977 heeft gewoond.

We zullen hier geen beschrijving van Elvis geven – op zichzelf is hij, ook al is hij, vandaag precies 43 jaar geleden, overleden, voldoende bekend. Wat wellicht minder bekend is dat Elvis ook religieus is opgevoed binnen de ‘Assemblies-gemeenschap’ in Amerika; een gemeenschap die tot de Pinksterbeweging behoort. Een artikel uit dagblad Trouw (uit 2010 al weer) geeft u nadere informatie.

In zijn liederen is Elvis ook een groot voorbeeld geweest voor andere christelijke zangers, waarvan de U2-zanger Bono wellicht wel de bekendste is.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Stoptober: maar niet voor de erediensten
Eredienst in De Spil én kindernevendienst.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.