De webredactie stelt zich voor

Wie zijn de mensen van de webredactie?

Bericht

De webredactie stelt zich voor

‘De website gaat een belangrijke rol spelen’

Natuurlijk heeft u het al gezien. De website van uw kerk, de Samen Op Weg gemeente in Kudelstaart, heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Samen met ontwerper Gert de Ruiter heeft de webredactie hier twee maanden hard aan gewerkt. Tijd om de mensen achter de cijfers, letters en beeldmateriaal aan u voor te stellen.

Plezier

Frans van der Wee is in het dagelijkse leven conciërge bij het Keizer Karel College in Amstelveen (1700 leerlingen), werk waarin hij veel voldoening vindt. Frans is een positief ingesteld mens, een gewaardeerd lid van het redactieteam, waar hij zorg draagt voor het plaatsen van bewegend beeldmateriaal en audio-opnames. ‘Met veel plezier,’ benadrukt hij zijn levensmotto. ‘Het is erg leuk om aan de gemeente te laten zien dat we druk zijn met de media.’ Voor de Samen Op Weg gemeente participeert Frans in meerdere werkgroepen. Voordat hij zich bij de webredactie aansloot had hij ervaring opgedaan met het bijhouden van een persoonlijke website. Kennis die hem nu zeker van pas komt. ‘De SOW-website moet aantrekkelijk blijven en toegankelijk zijn voor iedereen,’ meent hij. ‘Niet alleen voor onze gemeente, maar ook daarbuiten.’ In zijn enthousiasme is hij bijna niet te temperen. ‘Ik  doe dit met veel plezier en hoop het nog lang te mogen doen. We hebben een fijne, warme gemeente waar ik me heel erg thuis voel en blij ben dat ik mijn steentje kan bijdragen.’

Verhoudingen

Kees de Bondt is verantwoordelijk voor het plaatsen van berichten en het beantwoorden van binnengekomen mail. ‘Ik kijk of alles compleet is en of de informatie die op de website komt te staan juist en actueel is,’ preciseert hij zijn werk. ‘Belangrijk dat is dat het webteam bepaalt wat er op de site wordt geplaatst. Maar we zijn niet blind of doof voor kritiek. Al vallen we onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, we zijn als webredactie aanspreekbaar voor wat er op de site verschijnt,‘ aldus de juridisch consultant onderwijsrecht. Kees beschikt over meerdere competenties. ‘Op het taalkundig gebied denk ik redelijk onderlegd te zijn en ik heb gevoel voor verhoudingen binnen de kerk.’ Dat zal de redactie van pas komen. Hij meent dat de website in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen. ‘Zeker nu we elkaar niet meer fysiek spreken. Dat is een ontwikkeling maar een kwestie van gewenning. Mensen raken geconditioneerd, het gaat in hun systeem zitten. Dat vraagt niet alleen discipline van de mensen die de website bezoeken, maar ook van de Webredactie.’

Logisch

Hans van Leeuwen heeft tot taak de contacten met Gert de Ruiter, de bouwer van de website, te onderhouden. ‘Ik zit in de websiteredactie namens de kerkrentmeesters, want net als bij alle andere voorzieningen moeten ook de kosten hiervan beheerd worden. Zijn er nieuwe functionaliteiten die met Gert moeten worden besproken, dan doe ik dat.’ Hans heeft affiniteit met ICT en houdt zich voornamelijk bezig met de technische inrichting van de site, die is gebouwd in WordPress. ‘Ik ben gewend vanuit een bepaalde logische benadering een dergelijke tool snel onder de knie te krijgen en vervolgens anderen te ondersteunen in het gebruik ervan.’ In zijn werk als functioneel beheerder voor de afdeling Publiekszaken van de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop zullen die kwaliteiten goed van pas komen. ‘Wil je in deze tijd als kerk verbonden blijven, dan is de website een onmisbaar medium, onze virtuele ontmoetingsruimte.’ Want de ‘fysieke’ kerkdiensten vormen door de coronacrisis in de toekomst een hele uitdaging, denkt hij. ‘Het vraagt om aanpassingen. Hoe kunnen we voorzieningen treffen om voldoende afstand te bewaren? Kerkdiensten kunnen we niet meer op de ouderwetse manier doen. We moeten rekening houden met mensen en maatregelen. De website biedt ons alternatieve manieren van ‘kerk zijn’, zoals de online kerkdiensten en alle informatie daaromtrent, en is dan ook heel belangrijk om met elkaar verbonden te blijven. Dat is de afgelopen weken wel gebleken.’

Draaipunt

Ruud Pattiapon heeft de ‘schone’ taak berichten en artikelen te schrijven en waar nodig eindredactie te voeren. Vooralsnog zal hij zich vooral bezighouden met het interviewen van inspirerende gemeenteleden. ‘Later zullen we meer naar buiten treden, wat wil zeggen dat we ook anderen dan gemeenteleden aan het woord zullen laten. De onderwerpen kunnen allerlei zaken betreffen, veelal met het geloof als draaipunt, al hoeft dat niet per se. Van belang is dat het interessante zaken moet betreffen die voor ons als samenleving en Kudelstaart in het bijzonder interessant zijn.’ In zijn werkzame leven bekleedde Ruud functies bij het Ministerie van Economische Zaken, was hij in vaste dienst bij de afdelingen Automatisering en Communicatie van Start Uitzendbureau en deed hij als freelance journalist ervaring door te schrijven voor diverse media. Hij bestreek het brede veld van de journalistiek, van sport tot human interest. ‘Schrijven binnen een kerkelijke omgeving opent andere deuren en geeft een nieuwe impuls aan mijn werk, dat ik dacht achter mij te hebben gelaten.’ Opgevlamd elan, nodig voor een website die een interessante ontwikkeling doormaakt. ‘Waarvan ik hoop dat die een bijzondere plek gaan innemen in het leven van de gemeente, en zal meehelpen om mensen richting te geven in hun denken en te stimuleren zich een volwaardig lid van de kerk te laten voelen.’   

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Kindermoment 10 oktober
Ik lees iets over Noach en ik vaar een stukje mee 'k zit in een ark vol dieren en de wereld is een zee ik...
Omzien naar elkaar
Belangrijker dan ooit.
Kindermoment 24 oktober
Hij is de rots Waar ik op sta
Kindermoment 17 oktober
Een parel in Gods hand

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.