De komende weken: alleen online-diensten

Vooralsnog voor 11, 18 en 25 oktober. In die periode is er ook geen jeugdkerk of kindernevendienst

Bericht

De komende weken: alleen online-diensten

Afspraken

Kerken waren de afgelopen week in het nieuws – en niet in de meest positieve zin. De Minister van Justitie en Veiligheid moest eraan te pas komen om met de kerkgenootschappen nadere afspraken te maken over het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten tot een eredienst.

Dertig

En hoewel het grondrecht ongewijzigd blijft, namelijk dat er net zoveel mensen naar binnen mogen als passen binnen de anderhalve-meter-afstand, is afgesproken dat de voorkeur er naar uitgaat als er de komende weken alleen maar online-diensten worden gehouden. Als dat niet mogelijk is, dan geldt als afspraak: maximaal dertig.

Besluit

Ons coronateam heeft besloten om dit beleid te volgen.

Consequenties

Dat betekent dat er vooralsnog op de drie eerstkomende zondagen (11, 18 en 25 oktober) alleen maar een online-dienst gehouden wordt en u de dienst niet live kunt bijwonen. Of deze maatregel daarna verlengd wordt, zal kort voor de 25e worden besloten, met inachtneming van alle feiten en omstandigheden die dan gelden.

We betreuren dat we deze stap moeten zetten, maar behalve het feit dat dit is gebaseerd op afspraken op landelijk niveau, moeten we vaststellen dat ook binnen de burgerlijke gemeente Aalsmeer, en preciezer, binnen onze protestantse gemeente Kudelstaart, de laatste week een forse stijging te zien is van het aantal positief geteste patiënten. Tegen die achtergrond herhalen we dat veiligheid boven alles gaat en dat we het belang van de fysieke dienst minder hoog achten.

Ambtsdragers en technici

Vanzelfsprekend zullen, net als in de periode van april tot en met begin juli, de ‘dienstdoende ambtsdragers’ wel in de kerkzaal zijn, net als de heren technici. Uiteraard zullen zij ‘beschermd’ hun werk doen.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Jeugdkerk: wanneer is die eigenlijk?
Op 4 oktober en 25 oktober. Op 11 oktober is er jeugdkerk XL.
Gebruik website
Bent u lid? Meld u dan vandaag nog aan!
Kerkbalans 2020
Ook u kunt meedoen!
Kindermoment van 18 oktober
hoe vaak moet ik mijn broeder of zuster vergeven?

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.