Communicatie

Is communiceren een vak ?

Bericht

Communicatie

Communicatie. Best belangrijk en best lastig.

Te weinig communicatie kan leiden tot misverstanden; te veel communicatie kan leiden tot keuzestress en/of verkeerde keuzes. Pas als het fout is gegaan weet je wat beter had gemoeten of gekund. Achteraf…..

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag kwam  het punt ‘communicatie naar alle gemeenteleden’ aan de orde. Willen we standaard mededelingen doen over kerkenraadsvergaderingen in nieuwsbrief en/of kerkblad? Daar willen we iets mee als kerkenraad…

We bespraken de communicatie over het proces waar we tijdens de gemeenteavond de aftrap voor hebben gegeven. We hebben veel positieve reacties ontvangen op de inhoud en op de wijze waarop mw. Lydia Roosendaal invulling had gegeven aan de gesprekken.

Ook hebben we feedback gekregen die ons leerde dat niet iedereen aan het einde van de avond goed wist wat de volgende stappen zouden worden. Daar willen we iets mee als kerkenraad….

Als onderdeel van het stappenplan bespraken we afgelopen donderdag in de vergadering ook de mogelijkheden om met beschikbare vrijwilligers het pastoraat zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Om allen te zien die gezien moeten worden. Niet alleen om náást iemand te staan (VVD-slogan..) maar juist ook om met iemand méé te lopen (SOW keuze… ) Communicatie naar de gemeenteleden toe is nu belangrijk en zal snel volgen. Daar willen we wat mee als kerkenraad….

We bespraken verder de positie en de rol van onze predikant. Zijn alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk voor onze predikant en voor onze commissies die hem ondersteunen en met hem samenwerken. En wat als dat niet duidelijk is? Daar willen we iets mee als kerkenraad….

Daarnaast bespraken de begroting voor 2024. Met een behoorlijk begroot tekort. Daar willen we iets mee als kerkenraad….

We bespraken een ingekomen brief met goede inhoudelijke vragen over de inhoud van een kerkdienst. Daar willen we iets mee als kerkenraad….

De Kerstvieringen 2023. Wie doet wat, wanneer? Welk aanbod van diensten willen de leden? En hoe geven we daar zo goed mogelijk een mooie invulling aan? Daar willen we wat mee als kerkenraad….

Er wordt over nagedacht om maaltijdbijeenkomsten te gaan organiseren. Een mooie activiteit om mensen bijeen te brengen en mee in gesprek te komen. Daar willen we wat mee als kerkenraad….

Preekrooster 2024 en 2025; inzet Mw. Judith van der Vis; roosters dienstdoende tijdens de diensten: Daar willen we wat mee als kerkenraad….

Is bovenstaande manier een goede manier van communicatie? Dat vind ik eigenlijk niet, want het is eenrichtingverkeer.  Geen dialoog. Het is immers belangrijk te weten wat u wilt. Wat wij met elkaar willen. Dat kunt u laten weten door de kerkenraad schriftelijk – ook via email of whatsapp – te benaderen. Hoe meer hoe beter! Laat van u horen en laten we dan in onze communicatie de volgende Bijbelse communicatie regels hanteren voor maximaal effect:

 • Let op wat je zegt (Ps. 141:3);
 • Wees eerlijk, verdraai de waarheid niet. (Kol. 3:9);
 • Wees positief, spreek altijd goede woorden (Titus 2:8);
 • Geef openlijk je fouten of vergissingen toe (Joh. 8:7);
 • Heb respect voor de ander (Matth. 7:12);
 • Spreek geen kwaad over de ander waar die ander niet bij is (Matth. 18:15);
 • Probeer de ander niet te veranderen of om te praten, verloochen jezelf (Rom.12:2);
 • Schort je oordeel op (Rom. 2:1);
 • De enige manier om iets moeilijks te zeggen is om het te zeggen op een vriendelijke manier (Rom. 12:21);
 • Laten je woorden altijd aangenaam zijn (Kol. 4:6);
 • Een zacht antwoord keert de woede af, een krenkend woord wekt toorn op (Spr.15:1);
 • Niet reageren zonder eerst goed te luisteren (Spr.18:13);
 • Leef je in, in de gevoelens van de ander (Rom. 12:15);
 • Spreek, nuttige, opbouwende woorden; geen gemene of boze woorden (Ef. 4:29-32) ;
 • Spreek onder elkaar met liederen om God te danken! (Ef. 5: 17-21);
 • Wees niet bang voor elkaar, maar spreek krachtig én liefdevol en op een evenwichtige manier (2 Tim. 1:7);
 • Laat niemand op je neerkijken (Titus 2:15).

Goede Communicatie. Best belangrijk en best lastig. Best mooi ook om dat we via taal, woorden en lichaamstaal elkaar nog beter verstaan, nog beter gaan leren kennen en gaan waarderen, reden waarom er in de Bijbel ook zoveel aandacht aan communicatie tips wordt gegeven!

Leo Eveleens, voorzitter

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Nieuws uit de Boekenhoek
Heerlijk lezen op een winterse dag.
BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.
Inzameling
Niet alleen postzegels en kaarten maar ook mobieltjes en inkt-cartridges
Voortgang ontwikkelingen in de gemeente
Voortgang her-structurering

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.