Breaking News per 21 februari 2024

Nieuws en feitjes over de SOW-gemeente.

Bericht

Breaking News per 21 februari 2024

Oproep

Op zondag 3 maart vieren we ook in De Spil scholendienst in samenwerking met KC De Ruimte (voorheen basisschool De Graankorrel) in Kudelstaart).

Na de dienst is er uiteraard koffie drinken, het lijkt ons leuk als er dan iets lekkers bij de koffie (thee en limonade) is! In de kerk hoort cake ;-). Het zou daarom leuk zijn als een aantal gemeenteleden (oud en/of jong) voor zondag 3 maart een cake willen bakken en die dan meenemen naar de dienst. Wie weet wordt het een ware ‘proeverij’… Wilt u daaraan meedoen? Graag even contact opnemen met Kristian of Marleen (kristian.van.heemskerk@sow-kudelstaart of marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl).

Groeten, namens de Jeugdraad, Kristian en Marleen.

Liturgisch bloemstuk in de Paastijd

Ook dit jaar is er in de kerkzaal, in de voorbereiding naar Pasen een liturgisch bloemstuk, gemaakt door enkele gemeenteleden.

De veertigdagentijd staat dit jaar in het teken van Jeremia, de profetieën die zwaar zijn van oordeel, een oordeel dat ook  hem treft. Het gaat over ‘samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.

Het thema is gericht op een nieuw begin, ruimte maken voor het nieuwe, het kruis met het oog op de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje licht.

In de Goede of  Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, onder het oordeel met het oog op een nieuw begin.

De schikkingen zijn in bolvorm. Jeremia wees op de broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde.

Daarom is de bol in het begin donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen steeds groener; het licht dringt door. De kringloop van het leven.

Ga deze reis  met ons mee, de tocht van donker naar licht, verzoeking, lijden, dood, opstanding en nieuw leven….

Passieronde

Deze week begint in Aalsmeer en Kudelstaart de zogeheten ‘Passieronde’ weer. Korte vieringen, steeds op woensdagavond, en ter voorbereiding op Pasen. De ronde kent weer verschillende haltes. Dat zijn:

21 februari:       RK Kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart

28 februari:       Kerkelijk Centrum De Spil Kudelstaart

6 maart:           RK Karmelkerk Aalsmeer

13 maart:         Doopsgezinde kerk

20 maart:         Open Hof Kerk

27 maart:         Lijnbaankerk (19.30 uur)

Alle avonden beginnen om 19.15 uur en duren een half uur (behalve dus de avond in de Lijnbaankerk, die een kwartiertje later begint).

Benefietconcert voor Israël

Op dinsdag 27 februari geeft het Hineni Symfonie Orkest samen met tenor Sacha van Ravenswade in Aalsmeer een benefietconcert voor Israël. De opbrengst komt ten goede aan het Hineni welzijnscentrum in Jeruzalem.

Het orkest zal hierbij (vooral) joodse liturgische muziek en ouvertures en aria’s uit opera’s ten gehore brengen.

Het Hineni Symfonie Orkest bestaat uit 40 professionele musici uit heel het land die belangeloos spelen onder leiding van chef-dirigent Ilia Belianko.


Het orkest ondersteunt met haar concerten de organisatie Hineni in Jeruzalem dat steun biedt aan onder meer weeskinderen, kansarme jongeren, Ouderen, Holocaustoverlevenden en slachtoffers van terreur. Het centrum wordt geleid door de Nederlandse Benjamin Philip en beschikt over een grote gaarkeuken, die dagelijks de allerarmsten in Jeruzalem van een gratis warme maaltijd voorziet. Het concert is in de Dorpskerk en begint om 19.30 uur. De zaal is open om 19 uur. De aanvang is om 19.30 uur.

Kaarten zijn on-line te bestellen via hinenisymfonieorkest.nl/concerten en kosten  € 18.50 per persoon in de voorverkoop. Een gezinskaart kost € 45,–. Aan de zaal kosten de kaarten € 20,– per stuk.

Wilt u meer informatie: kijk dan op: https://aalsmeervandaag.nl/cultuur/hineni-symfonie-orkest-in-dorpskerk

Eten voor Youth Alpha

Zoals eerder vermeld zijn we op dit moment gestart met Youth Alfa in Kudelstaart (in KC De Ruimte).

Dit is een interkerkelijk initiatief waarbij zowel leiding als tieners die deelnemen uit verschillende kerken komen. We zijn gezegend gestart en hebben een mooie groep van 20 tieners bij elkaar die nieuwsgierig zijn naar wat geloven voor hun persoonlijk in kan houden.

Als voorbereiding op deze avond eten we eerst gezamenlijk. Nu is aan alle kerken in Aalsmeer en Kudelstaart gevraag om een keer een maaltijd te verzorgen voor zo een avond en dit wordt gelukkig ook door iedereen ingevuld.

Nu ben ik zo vrij geweest om onze gemeente op te geven voor vrijdagavond 29 maart. We kunnen dan ovenschotels of stamppot maken voor de tieners en leiding. Ik zoek dus mensen die eten willen maken voor ongeveer 35 personen en ik zoek ook iemand die dit wil coördineren. Laten we als gemeente onze dienende kwaliteiten inzetten om dit praktisch invulling te geven door eten te verzorgen.

Voor diegene die wil helpen kunnen zich melden bij mij: 06 – 53 15 97 06 of kristianvanheemskerk@hotmail.com.

Hartelijke groet, Kristian van Heemskerk

Afrikaanse diensten

In de afgelopen maanden zijn in De Spil enkele vieringen gehouden in het Zuid-Afrikaans. Deze vieringen werden verzorgd door de groep ‘Kerk in Afrikaans in Nederland’.

Die vieringen waren gemiddeld een keer per maand op zondagmiddag.

De laatste van deze diensten was op zondag 28 januari. De reden dat deze diensten niet langer in De Spil worden gehouden is dat er elders een ruimte is gevonden (in Delfgauw), waar logistiek gemakkelijker kan worden gewerkt. Er zijn meer ruimten beschikbaar voor kinderwerk en afzonderlijke activiteiten.

De groep Kerk in Afrikaans in Nederland heeft onze kerkenraad ook uitgenodigd aanwezig te zijn bij hun laatste viering in Kudelstaart en zij hebben hun dank uitgesproken voor de gelegenheid die zij hebben gekregen om ons kerkgebouw in de afgelopen maanden te gebruiken.

Wij wensen de Afrikaanse groep Gods zegen bij de voortzetting en uitbreiding van hun diensten.

Taizéviering
Op zondagavond 25 februari a.s. om 19.00 uur is er weer een Taizéviering in de Spil. Een viering waarin stilte, bezinning en gebed, omlijst door eenvoudige liederen de kern vormen.

De viering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd opgericht met als doel verzoening te zoeken in plaats van oorlog en om verschillen tussen de christelijke gelovigen te overbruggen. En ook nu nog ontvangt de gemeenschap in de drukke zomermaanden per week tussen de drie- en vijfduizend jongeren uit wel 75 verschillende landen, om elkaar te leren kennen, elkaars gewoonten leren begrijpen, elkaars geloof en twijfels leren verstaan. Daar gaat het om in Taizé!

Voor veel mensen, jongeren én ouderen een bijzondere én inspirerende ervaring.

De viering in de Spil draagt als thema: ‘Hoop doet leven.’ Want ook in deze tijd van onrust, oorlog en verwarring, zijn we op zoek naar hoop, die ons helpt om perspectief te houden in ons dagelijks leven.

Deze viering is voorbereid in samenwerking met de RK Sint Jan, leden van de Alphakerk en de PKN ‘Samen op Weg’ in de Spil.
Voorafgaand aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen.

We starten daarmee om 17.00 uur en om 18.00 uur eten we gezamenlijk een broodje (wordt door ons geregeld).

Om 19.00 uur start de viering, samen met de mensen die zich dan bij ons gevoegd hebben.

Voor het oefenen kunt u zich tot 19 februari opgeven via de lijst die in de hal van de Spil ligt of via de mail: joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl.

Allen van harte welkom!
Commissie Vorming en Toerusting

UIT DE KERKENRAAD

Op 2 november 2023 hadden we onze gemeenteavond waarin we met mw. Lydia Roosendaal stilstonden bij de toekomst van onze gemeente. Terugkijkend naar ons ontstaan, nadenkend over waar we nu staan en filosoferend over hoe we verder willen gaan.

De kerkenraad heeft een stuurgroep ingericht, waarin, naast enkele kerkenraadsleden, ook gemeenteleden zitten die niet in de kerkenraad zitten. Die stuurgroep is op 6 december 2023 bijeen geweest en heeft gesproken over het vervolg. De gouden zin daarbij was:

We willen allemaal hetzelfde, maar het voelt verschillend.

De kerkenraad heeft op 21 december 2023 hierover gesproken en de aanbeveling van de stuurgroep overgenomen om als eerste stap ook persoonlijk naar u en jou toe te gaan. Om te luisteren naar wat uw of jouw gedachten en emoties zijn als het gaat over onze gemeente: ervaringen –  negatief of positief; zorgen over de toekomst van de Kerk en ook ideeën over de Kerk van de Toekomst.

In  de eigen vertrouwde huiselijke omgeving. Niet als ‘collectief’ in de vorm van een gemeenteavond, maar in de vorm van één-op-één-gesprekken (of gesprekken met uw of jouw gezin).

We nodigen u en jou van harte uit om te reageren op deze uitnodiging en voel je vrij zo ons en de gemeente te helpen dit te bereiken. We willen door met dit proces en willen deze gesprekken graag in februari voeren. Daarom: als u in luistergesprek wil met één van de kerkenraadsleden, laat dit dan weten aan Kees de Bondt of mij (Leo Eveleens). De kerkenraad maakt hier graag tijd voor!  Wij zullen vervolgens contact opnemen om de afspraak in te plannen. Graag reactie naar scriba@sow-kudelstaart.nl of bellen/whatsappen naar 06-53531925 (Leo).

Leo Eveleens, voorzitter

Van de jeugdraad

Wat leuk: elke week kunnen we met twee groepen kinderen in de zalen kindernevendienst houden! Bij de jongste groep is er behoefte aan meer tijd, zodat er naast het verhaal ook tijd is om de knutsel helemaal te maken. De oudste kinderen zeggen graag bij de kindernevendienst te zijn, daarom willen we vanaf januari de kindernevendiensttijd binnen de dienst verlengen. De kinderen zullen vrij snel na het votum en de groet het kindermoment hebben. Na het kinderlied zullen de kinderen voorin verzamelen op de voorste rij stoelen en zal er soms een kort praatje voorin de kerkzaal zijn. We merken dat met name oudere kinderen niet graag vooraan op de trap van het podium zitten. De kinderen zullen tijdens de collecte terugkeren bij ons in de dienst.

Ook verheugen we ons op het aantal tieners! Dit is de reden dat we de tienermix qua frequentie kunnen opschroeven naar twee keer per maand. Voorlopig gaan de huidige groep 8-ers alleen op de vierde zondag van de maand naar de tienerkerk. Voor de groep jeugdigen van nu wordt het dan elke tweede en vierde zondag van de maand tienerkerk. 

Daarnaast is er ook weer heel regelmatig kinderoppas in de ruimte van Floreokids en hiervoor hebben we op dit moment ook voldoende mensen, heel mooi!

We zijn blij dat we met de groep betrokkenen dit willen realiseren en dat het lijkt te lukken! Mocht je denken, het lijkt me leuk om ook iets voor deze drie leeftijdsgroepen te kunnen doen, spreek ons dan eens aan.

Norbert, Tineke, Kristian en Marleen.

Het pastorale team

In heel wat situaties kan het goed zijn een gesprek te hebben met iemand van de kerk. Denk aan bijzondere gebeurtenissen of bijzondere periodes in je leven zoals: ziekte, rouw/verlies, huwelijk/relaties, geboorte/doop/opdragen, een crisis, of andere levensvragen. Een ouderling kan je bijstaan, een gesprek kan ruimte geven voor wat er speelt, opluchten, het kan je steun geven. Bij vraaggericht pastoraat zal het initiatief voor het gesprek uit gaan van u als gemeentelid. Het pastorale team staat klaar om een afspraak met u te maken als u daar behoefte aan hebt. Bij de start bestaat het pastorale team uit de volgende personen:

  • Strydom Bruwer, predikant
  • Jaap Overbeek, ouderling pastoraat
  • Wilco Roodenburg , ouderling pastoraat
  • Wim Lodder, pastoraal medewerker
  • Ina van de Berg, pastoraal medewerker
  • Letty Groenveld, pastoraal medewerker
  • Nel Overbeek, pastoraal medewerker
  • Anneke de Jong, pastoraal medewerker (ouderenpastoraat)

Dus, heeft u behoefte aan een goed gesprek, schroom dan niet om de coördinator van het pastorale team te benaderen. U kunt bellen met Letty Groenveld (tel: 0653480060) of met Jaap Overbeek (tel: 0622507107). Het pastorale team staat voor u klaar.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar
KERKBALANS 2024
GEEF VOOR DE KERK VAN MORGEN !
Inzameling
Niet alleen postzegels en kaarten maar ook mobieltjes en inkt-cartridges

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.