BLOEMENGROETEN

Bloemen houden van mensen.

Bericht

BLOEMENGROETEN

Bloemen houden van mensen

In de 70 er jaren van de vorige eeuw was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.

Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar en 80+  bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de diaconie. Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op prijs gesteld.

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paas-en Kerstattenties.

Door de stijgende energieprijzen heeft onze rozenkweker, die ons regelmatig sponsort, problemen om dit te blijven doen. Hierdoor vallen de kosten voor de aankoop van de chrysanten ten laste van de diaconie. Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die wij voor het Bloemenfonds houden. Deze collectes zullen op tijd worden aangekondigd in bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Wilt u ons ook steunen ?

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Kerstconcert in Het Lichtbaken op 17 december 2022
Kerstconcert Gert van Hoef
HET 'ENERGIE-FONDS' VAN ONZE DIACONIE.
Compensatie energie voor de kerk ?
(GROEI-)GROEPEN IN KUDELSTAART
Groeigroepje van 3 maar dat worden er meer !!
Stichting Eliza Yo
Geef ze een toekomst !

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.