BLOEMENGROETEN

Bloemen houden van mensen.

Bericht

BLOEMENGROETEN

Bloemenfonds.

Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 80, 85, 90 , 95 of ouder bereiken, krijgen voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de diaconie. Ook de huwelijksjubilea van 12½, 25, 40, 50, 60 jaar getrouwd worden verblijd met een bloemetje.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van bv. een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op prijs gesteld. En de laatste tijd is er ook wat ruimte om een bloemengroet te brengen ‘als groet vanuit de gemeente’, zonder dat daar een acute reden voor is, maar waar een bloemetje als ‘steuntje in de rug’ vaak warmte brengt.

Deze bloemengroeten bekostigen we uit de opbrengsten van ons bloemenfonds.

De prijzen van de bloemen gaan echter steeds verder omhoog (en nee, we krijgen de bloemen niet gratis…). Daarom willen we de collecte  voor het bloemenfonds van harte bij u aanbevelen. De eerstvolgende collecte zal komende zondag plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Uw Diaconie

Contactinformatie

Deel met vrienden

Ook interessant voor je

Inzameling
Niet alleen postzegels en kaarten maar ook mobieltjes en inkt-cartridges
Avondmaalsproject 2024
Stichting Vrienden van 't Kloosterhof
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar
Vakantie 2024 al in zicht !!
Wie verre reizen doet heeft veel te verhalen.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.