Beroepen ds. S. Bruwer

Een belangrijke stap, onderweg naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Bericht

Beroepen ds. S. Bruwer

In de kerkenraadsvergadering van 3 juni jl. is gesproken over het voornemen om ds. S. Bruwer, uit Gordonsbaai (Zuid-Afrika) te beroepen als de nieuwe predikant voor onze gemeente. Daarover is in deze vergadering ook een besluit genomen.

De kerkenraad heeft daarbij alle input, van de beroepingscommissie en van alle leden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van kennen en horen (of dat nu mondeling of schriftelijk is gebeurd) meegenomen en meegewogen in het besluit.

Het besluit dat is genomen houdt in dat ds. S. Bruwer, uit Gordonsbaai, Zuid-Afrika, door de kerkenraad is verkozen en wordt beroepen als de nieuwe predikant voor onze gemeente. In de eredienst van zondag 6 juni jl. heeft de voorzitter van de kerkenraad dit besluit aan de gemeente uitgelegd en toegelicht (zie hieronder).

Ieder (stemgerechtigd) gemeentelid die bezwaren heeft tegen door de kerkenraad gevolgde verkiezingsprocedure kan bezwaar tegen deze procedure aantekenen. Dat bezwaar dient op uiterlijk vrijdag 11 juni a.s. schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te zijn ingediend bij de scriba (p/a Schweitzerstraat 58, 1433 AH Kudelstaart).

De kerkenraad hoopt dat op korte termijn een einde komt aan de inmiddels ruim twee jaar durende vacaturetijd en dat wij binnenkort weer onze eigen dominee mogen hebben. We vragen ieder gemeentelid dat in zijn of haar gebed mee te nemen.

Uitleg en toelichting door de voorzitter.

In zijn uitleg en toelichting is de voorzitter ingegaan op het proces. De beroepingscommissie heeft het niet gemakkelijk gehad om haar taak uit te voeren. Onze gemeente wordt nogal eens geduid als een veelkleurig boeket bloemen. In ons laatste beleidsplan is die terminologie veranderd in een veelzijdige diamant, waarin ieder tot zijn recht mag komen en die veelklankig is. Volgens ons beleidsplan mag iedereen in onze gemeente zich welkom, gezien en gehoord voelen. Mensen ontvangen, benaderen uit en met liefde – in navolging van Jezus; een ander accepteren zoals God elk mens accepteert. Dat komt ook tot uiting in onze veelkleurige diamant.

Vanuit dat gegeven had de beroepingscommissie tot taak een predikant te vinden die onze gemeente weer verder kan brengen. De beroepingscommissie heeft, met de profielschets in de hand, die taak volbracht en heeft een voorstel gedaan. Een voorstel dat door de kerkenraad is overgenomen en vervolgens is voorgelegd aan de gemeente.

In coronatijd was dat ook niet bepaald gemakkelijk. Alles moest via het scherm; niet alleen het werk van de beroepingscommissie, maar ook de verdere communicatie. Best lastig, daar waar wij veel gemakkelijker aan tafel en in elkaars fysieke aanwezigheid van gedachten wisselen, waarbij ideeën en opinies gemakkelijker en genuanceerder kunnen worden overgebracht.

De commissie heeft zijn taak met verve volbracht. De kerkenraad heeft geluisterd  naar de argumenten en heeft het gedane voorstel overgenomen. Daarbij proberend risico’s te beperken en kansen te benutten. Omgaan en anticiperen op veranderingen door maatschappelijke omstandigheden. Eigentijdse antwoorden vinden en durven vinden, binnen de Kern van het Evangelie.

Kennen en horen

‘In de afgelopen periode is veel voorbij gekomen’, zo  zei de voorzitter. Meningen zijn gegeven, vanuit het hart. Er zijn voor wat betreft de voordracht van ds. Bruwer veel klanken voorbij gekomen. Iedere klank mag worden gehoord, met respect gegeven en met respect ook voor de klank en opvatting van anderen.

Vanuit dat geheel heeft de kerkenraad een besluit genomen. Een besluit dat nu met overtuiging wordt uitgedragen en uitgevoerd, waarbij we in de gemeente willen zaaien voor een goede oogst in de toekomst. Met oog en oor voor ieder lid van de gemeente.

De voorzitter eindigde zijn betoog met de bede dat ds. Bruwer en zijn vrouw, onder Gods leiding en inspiratie mogen komen tot een gezegend besluit in de reactie op ons beroep, waarbij aan alle gemeenteleden gevraagd wordt mee te bidden.

De volledige verklaring van de voorzitter vindt u op de pagina ‘Media‘ van deze website. Let op: de verklaring staat op het gedeelte dat alleen toegankelijk is voor personen die zijn geregistreerd op de website en zijn ingelogd.

Als u als gemeentelid deze verklaring wilt ontvangen en u bent niet geregistreerd op de website, kunt u die ook per e-mail opvragen bij de scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl). U kunt deze ook naluisteren (en nazien) bij kerkdienstgemist.nl (aan het einde van de dienst).

Contactinformatie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Krijg meer informatie via deze website...
over contacten met uw kerk tijdens de Coronocrisis.
Omzien naar elkaar
Belangrijker dan ooit.
Weer fysieke diensten mogelijk
Vanaf D.V. zondag 6 juni
Collectes online-kerkdiensten
Oproep om de collectes niet te vergeten....

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.