Ambulante predikant

Vanaf 1 oktober 2020.

Bericht

Ambulante predikant

Er is inmiddels anderhalf jaar verstreken nadat onze gemeente ‘predikantloos’ is geworden. In het laatste kerkblad vóór de zomerperiode hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking de beroeping van een nieuwe predikant. De beroepingscommissie die met de voorbereiding is belast is er nog niet in geslaagd om een goede kandidaat te vinden en zal  na de vakantieperiode de werkzaamheden weer met nieuwe energie voortzetten.  We hopen dat, als die werkzaamheden weer worden opgepakt, de commissie snel een goede kandidaat vindt, maar het is niet waarschijnlijk dat er dit jaar nog een nieuwe predikant zijn/haar intrede zal doen in Kudelstaart.

Voortgang kerkenwerk

De kerkenraad heeft zich beraden over een mogelijkheid om het kerkenwerk – dat over het algemeen door een predikant wordt geleid en/of gestuurd – toch voortgang te laten vinden. Die mogelijkheid wordt door de PKN-organisatie geboden in de vorm van het ‘mobiliteitscentrum’.  Daarbij is de gemeente in de gelegenheid om een predikant, die verbonden is aan dat centrum, tijdelijk, in vacaturetijd zoals bij ons het geval is, in te huren. Dat kan in beginsel voor maximaal twee jaar en voor hooguit 50% van een weektaak – dat wordt een ‘ambulante predikant’ genoemd.

Via mobiliteitscentrum

De kerkenraad heeft besloten om van die mogelijkheid gebruik te maken. Mw. ds. M. Vermeij uit Haarlem (u waarschijnlijk wel bekend) treedt per 1 oktober a.s. in dienst bij dit centrum. Wij zijn met het mobiliteitscentrum en met ds. Vermeij overeen gekomen dat zij vanaf die datum door de kerkenraad wordt ingehuurd als ‘ambulante predikant’, op basis van 16 uur   per week. De overeenkomst duurt tot het moment dat we zelf (weer) een predikant hebben, maar uiterlijk tot 1 oktober 2021.

Speerpunten: pastoraat en jeugdwerk

Natuurlijk kan ds. Vermeij in de 16 uur per week die haar ter beschikking staan niet alle predikantstaken vervullen. We hebben daarom afgesproken dat zij zich vooral zal richten op het pastoraat en op het jeugdwerk. Ds. Vermeij zal dat uiteraard doen in nauwe samenwerking met onze vier pastorale teams en de jeugdwerkleiders. Ook zal ds. Vermeij de pastorale teams en de jeugdwerkers begeleiden in het uitvoeren van deze taak.

Ds. Vermeij zal geen (extra) preekbeurten vervullen – buiten de preekbeurten die al in het preekrooster staan en die waarschijnlijk ook volgend jaar wel enkele malen op het rooster zullen staan.

Verandering

In de afgelopen anderhalf jaar is een deel van het pastorale werk in onze gemeente, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, uitgevoerd door ds. J. Haeck uit Zeist. Wij zijn ds. Haeck dankbaar voor het vele werk dat hij in die rol heeft uitgevoerd; veel gemeenteleden zijn in die tijd door hem ondersteund – het was fijn dat ds. Haeck daarvoor zijn tijd en energie beschikbaar heeft willen stellen. Met de komst van ds. Vermeij als ambulante predikant komt hieraan een einde en zal dit werk in goede samenwerking worden overgenomen door ds. Vermeij.

Een warm welkom

In de gesprekken die wij met Ds. Vermeij mochten voeren, is het goede gevoel ontstaan om deze tijdelijke samenwerking van harte aan te gaan.  Laten we haar een warm welkom geven, haar allen ondersteunen door gebed en door mee te werken, om zo optimaal naar elkaar om te kunnen zien. Zo kunnen we in deze tijd van gedwongen afstand, toch verbinden, elkaar tot steun zijn en onze omgeving dienen zoals door onze Heer bedoeld.

.

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant voor je

Bloemengroet
Verandering per 1 september 2020.
Collectes online-kerkdiensten
Oproep om de collectes niet te vergeten....
Interview met het SOW-mediateam
Vooral enthousiasme is belangrijk
Gebruiksplan kerkgebouw
Protocol voor gebruik van De Spil

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.