Kinderen

Op zondag

Oppasdienst

Op zondagmorgen worden de allerkleinsten tijdens de kerkdienst verwacht in één van de ruimtes van het kinderdagverblijf. Ze kunnen daar dan spelen, tekenen en knutselen. Halverwege krijgen de kinderen een beker drinken. Zijn ze nog te klein voor een beker, dan mogen ze zelf een flesje meenemen. Er zijn altijd twee moeders, vaders of tieners die helpen met alles wat nodig is. Ook is er altijd een ‘reserve’ oppasser ingeroosterd. Aan het eind van de dienst, tijdens de collecte, worden de kinderen gehaald door de ouders om samen de zegen te ontvangen. 

Peuterdienst

De peuters van twee en drie jaar gaan tijdens de dienst naar de oppasdienst. Als er voldoende peuters zijn, gaan ze na een half uurtje spelen, met elkaar aan tafel zitten voor een verhaal uit de Bijbel en een werkje, daarna kunnen ze nog even verder spelen. Voor het verhaal en de verwerking wordt er gebruik gemaakt van de methode van Timotheüs.

Kindernevendienst

Elke zondag is er tijdens de overdenking van de kerkdienst in een nevenruimte van de kerk een korte kinderdienst.
De predikant roept kinderen van 4 tot 12 jaar naar voren en houdt een kort gesprekje met hen, daarna gaan ze mee met de leiding.
Na de overdenking komen ze terug in de kerk.
De kindernevendienst bestaat uit 2 groepen:
Groep I:   groep 1 t/m 4 van de basisschool
Groep II:  groep 5 t/m 8 van de basisschool.

De kindernevendienst heeft ook een eigen YouTube playlist.

Rock Solid

Dit is een club voor tieners van groep 8 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De 10-ers komen eens in de twee weken bij elkaar. We gebruiken het materiaal van Rock Solid. Rock Solid is een afwisselend programma met veel gekke en maffe spelletjes die te maken hebben met het thema van die avond. Tijdens de avond en de spelletjes blijkt jouw leven heel wat raakvlakken te hebben met wat de Bijbel en God daarover te zeggen heeft.

Jeugdkerk

De tieners hebben eens per twee weken jeugdkerk. Ze beginnen om 10.00 uur in De Jids en volgen hun eigen programma. De tieners komen aan het eind van de dienst terug in de kerkzaal zodat we samen de zegen ontvangen. Ook dit seizoen wordt gewerkt met het programma Spirit van de HGJB.

Doordeweeks

Jongensclub en meisjesclub

In de Jids worden tweewekelijks clubavonden georganiseerd voor kinderen van de groepen 5 t/m 7 van de basisschool, de ene week voor meisjes en de de andere week voor jongens. Het is erg gezellig om samen met leeftijdsgenoten te luisteren naar verhalen uit de Bijbel, al je vragen te kunnen stellen over de Bijbel en God, maar vooral ook om te knutselen en spelletjes te doen. Aan het eind van het seizoen sluiten we altijd af met een uitje.

Berichten

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.