Jongeren

Op zondag

Jeugdkerk XL

Voor de iets oudere jeugd is er eens per vier weken Jeugdkerk XL. Zie voor de dag de aankondiging in de nieuwsbrief. Inloop is vanaf 10 uur. Dit is een speciale jeugdkerk met iedere keer een andere gast en thema. De jongeren komen niet naar de kerkzaal en ontvangen de zegen in De Jids.

De jeugdkerk XL heeft op de mediapagina een eigen archief.

Doordeweeks

Cat Jids

Catechisatie voor jongeren vanaf de tweede klas van de middelbare school vindt  doorgaans plaats op een woensdagavond. Zie voor de dag de aankondiging in de nieuwsbrief. Met foto’s, gedichten, filmpjes, onze eigen creatieve inbreng en natuurlijk vanuit de Bijbel proberen we samen meer te begrijpen van wat God van ons vraagt en wat het geloof voor ons betekent. 

Na het catecheseuurtje is er Jidsavond: iedereen, die dat wil mag in De Jids blijven om samen te kletsen, te poolbiljarten of een ander spelletje te doen.

Berichten

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.