U bent hier

CatJids

Jongeren vanaf de tweede klas van de middelbare school zijn welkom op de catechisatie. We bespreken dit seizoen het gebed, dat veel men-sen wel kennen, maar niet altijd begrijpen: ‘Het Onze Vader’. De oude woorden, die Jezus geleerd heeft, blijken heel veel te maken te heb-ben met ons dagelijks leven nu. Met foto’s, gedichten, filmpjes, onze eigen creatieve inbreng en natuurlijk vanuit de Bijbel proberen we er samen meer van te begrijpen.

Na het catecheseuurtje is er Jidsavond: iedereen, die dat wil mag in De Jids blijven om samen te kletsen, een spelletje te doen of een film te kijken.

Tijd: vrijdagavond, om de week vanaf 19.30 uur.
Plaats: De Jids, het jeugdhonk van De Spil.
Eerste keer: vrijdag 25 september 2015, 19.30 uur. Op deze eerste avond eten we eerst wat samen en kijken daarna samen naar de aller-nieuwste film over het leven van Jezus.

Aanspreekpersoon: Ds. Hans van Dalen ( 761672 )
email: predikant@sow-kudelstaart.nl