U bent hier

Kerkblad voor zondag 6 oktober 2019

Door scribent op 30 september 2019 15:42

Rondom de diensten

Afgelopen zondag vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal. Het was een mooie dienst, die geleid werd door dominee Ruurd van der Weg.

Aan de hand van het verhaal van de gedenkstenen in Jozua 4 legde hij ons de betekenis van Heilig Avondmaal uit.

Toen de Israëlieten, na hun reis vanuit Egypte, het beloofde land betraden richtte Jozua op de oever van de Jordaan 12 stenen op. Op zich was dit een nutteloze actie, want de stenen hadden geen functie. Het waren gedenkstenen, hier konden de Israëlieten gedenken hoe machtig hun God geweest was, hoe machtig hij nog steeds is en hoe machtig hij altijd zal blijven.

Gedenken is iets anders als herdenken, gedenken gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het hier en nu en heeft ook zijn waarde richting de toekomst. Als we tijdens het Avondmaal gedenken wat Jezus voor ons heeft overgehad en wat God voor ons betekent, dan doen we dat met brood en wijn. Op zich heeft het brood en de wijn geen functie, het zijn gedenktekens.

Door het brood en de wijn gedenken wij de weg die Jezus gegaan is om ons te redden en door dit samen te gedenken worden wij verbonden tot een hechte gemeenschap en worden wij gesterkt in de hoop op een nieuwe wereld!

Volgende week zondag 5 oktober wordt er een Oecumenische dienst gehouden. Deze dienst wordt gehouden om 10.00 uur in de RK-kerk St. Jan Geboorte. In deze dienst zal pastor A.M. van Gaalen-van Veen uit Ilpendam voorgaan.

 

Vrouwendag: thema seizoenen
Voor de tweede keer organiseert Elora een vrouwendag in Kudelstaart. Esther Vorsterman van Ooijen en Marjon Rijswijk zullen spreken en Kathy Spaargaren zal de muziek verzorgen.

Het thema van deze dag is Seizoenen.

 

  Wat:          Sprekers, gezelligheid en creativiteit
  Wanneer: 12 oktober
  Tijd:          10:00-16:00 uur
  Locatie:     Wijkpunt Kudelstaart (Nobelhof 1)
  Kosten:     10 euro p.p. (inclusief koffie/thee en lunch)

  Aanmelden: Via de website http://tiny.cc/Elora
  Vragen? Mail naar elora.kudelstaart@gmail.com

  of kijk op Facebook.com/elora.kudelstaart

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is. Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met één van de coördinatoren.

Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

Gerard Heijnen, tel.; 366998

Anneke Sikkema, tel.: 341425

Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat:

Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl