U bent hier

woensdagavondgroep WAG

De woensdagavondgespreksgroep ontmoet elkaar om te praten over za-ken die te maken hebben met het geloof en het leven. We wisselen er-varingen uit over wat nu de kern is van ons geloof, daarbij dat niet als een vaststaand gegeven aannemend, maar als een open zoektocht. Nu eens een psychologische invalshoek toepassend op Bijbelverhalen, dan weer een vertaling naar het hier en nu. Zo delen we, de ander respec-terend, wat ons verwondert en stimuleert in het dagelijks leven. Aan het begin van het seizoen wordt met elkaar inhoud aan de avonden ge-geven.

 

Woensdagavondgroep WAG

coördinatie en informatie:

Madeleine van der Dussen

0297 - 322092

plaats van samenkomst:

wisselend

 

tijdstip van samenkomst:

20.00 uur

 

dag en frequentie van samenkomst:

op woensdagavond, 1 keer per drie weken

 

startdatum seizoen 2015-2016:

september