U bent hier

Overige groepen

Creatieve groep

De creatieve groep maakt prachtig verzorgde wenskaarten, die u kunt versturen ter gelegenheid van kerst, oud en nieuw, verjaardagen, geboorte etc. Ook tijdens de braderie en de kerstmarkt in ons kerkgebouw De Spil zijn ze aanwezig.

 

Groengroep

De groengroep is heel actief vanaf het najaar tot in december. Er worden allerlei decoraties gemaakt, zoals kerststukjes, tuindecoraties, vogelhuisjes etc., die verkocht worden op de kerstmarkt. De opbrengst van deze creaties is voor de kerk. Iedereen die het leuk vindt om hieraan mee te doen is van harte welkom op de woensdagavonden vanaf 19.00 uur. Kan je niet op woensdagavond dan kan je gerust ook komen op andere avond, maar dan wel graag eerst even bellen. Kom gezellig eens een keer langs om te helpen.

Spilgroep

In oktober 2003 is deze kring gestart, speciaal voor de bewoners van Ons Tweede Thuis (OTT, de woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking). Het programma en de inhoud van de avonden is afgestemd op de vraag en het niveau van de deelnemers. D.m.v. een bijbelverhaal en gespreksvragen aan de hand van een thema proberen wij individuele aandacht voor de deelnemers te creëren. We sluiten de avond af met een stukje muziek door de deelnemers zelf in te brengen. Een groep van ongeveer 10 bewoners van OTT bezoekt trouw de avonden en leeft naar deze bijeenkomsten toe.

woensdagavondgroep WAG

De woensdagavondgespreksgroep ontmoet elkaar om te praten over za-ken die te maken hebben met het geloof en het leven. We wisselen er-varingen uit over wat nu de kern is van ons geloof, daarbij dat niet als een vaststaand gegeven aannemend, maar als een open zoektocht. Nu eens een psychologische invalshoek toepassend op Bijbelverhalen, dan weer een vertaling naar het hier en nu. Zo delen we, de ander respec-terend, wat ons verwondert en stimuleert in het dagelijks leven. Aan het begin van het seizoen wordt met elkaar inhoud aan de avonden ge-geven.

 

Huiskringen (I & II)

In onze gemeente zijn twee ‘huiskringen’ actief.  Op de kringavonden ontmoeten we elkaar en praten we over het geloof, o.a. hoe beleven we ons geloof, wat doen we ermee in ons dagelijks leven, wat kunnen we leren van elkaar, we bemoedigen elkaar en delen we onze ervaringen. Het zijn mooie avonden om in alle rust met elkaar over het woord van God te praten en te leren.

Het programma dat het komend jaar gebruikt zal worden is nog niet bekend. Daarover zult u nog nader worden ingelicht.

Gebedsgroep

Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur komen enkele gemeenteleden bij elkaar om te bidden voor onze gemeente, ons dorp en de wereld. We beginnen de avond met het zin-gen van een lied waarna we God danken voor Zijn genade, liefde en trouw.

Na het lezen en overdenken van een kort Bijbelge-deelte gaan we over tot de voorbede, waarbij we steeds weer mogen ervaren: Samen bidden werkt samenbindend, want zorg en blijdschap worden gedeeld.

Abonneren op RSS - Overige groepen