U bent hier

Jeugdactiviteiten

Jeugdhonk De Jids

De Jids is het jeugdhonk van ons kerkgebouw De Spil. 'JIDS' staat dan ook voor 'Jeugd In De Spil'. Veel activiteiten voor kinderen en jongeren vinden plaats in de Jids. De kindernevendienst, jongens- en meisjesclub. RockSolid, CatJids, YouthAlphaBèta etc.Als er jongeren zijn die ook graag in de Jids bij elkaar willen komen voor een gezellige avond samen is dit mogelijk. Neem hiervoor contact op met één van de jeugdouderlingen.
De jeugdouderlingen zijn:

Rock Solid (voor tieners van 11 - 14 jaar)

Rock Solid (voor tieners van 11 - 14 jaar)

Dit is een club voor tieners van groep 8 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. De 10-ers komen eens in de twee weken bij elkaar. We gebruiken het materiaal van Rock Solid. Rock Solid is een doldwaas programma met veel gekke en maffe spelletjes die te maken hebben met het thema van die avond. Te midden van al die gekheid blijkt jouw leven heel wat raakvlakken te hebben met wat de Bijbel en God daarover te zeggen heeft.

Rock Solid

aanspreekpersoon en

CatJids

Jongeren vanaf de tweede klas van de middelbare school zijn welkom op de catechisatie. We bespreken dit seizoen het gebed, dat veel men-sen wel kennen, maar niet altijd begrijpen: ‘Het Onze Vader’. De oude woorden, die Jezus geleerd heeft, blijken heel veel te maken te heb-ben met ons dagelijks leven nu. Met foto’s, gedichten, filmpjes, onze eigen creatieve inbreng en natuurlijk vanuit de Bijbel proberen we er samen meer van te begrijpen.

Abonneren op RSS - Jeugdactiviteiten