U bent hier

Gebedsgroep

Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur komen enkele gemeenteleden bij elkaar om te bidden voor onze gemeente, ons dorp en de wereld. We beginnen de avond met het zin-gen van een lied waarna we God danken voor Zijn genade, liefde en trouw.

Na het lezen en overdenken van een kort Bijbelge-deelte gaan we over tot de voorbede, waarbij we steeds weer mogen ervaren: Samen bidden werkt samenbindend, want zorg en blijdschap worden gedeeld.

Wil je iets doorgeven om voor te bidden of danken of wil je persoonlijk gebed? Laat het dan even weten. Of kom met ons meebidden op de dinsdagavond in De Spil.

Aanspreekpersoon: Carla van Oostveen ( 320465 ) Email carla.van.oostveen@sow-kudelstaart.nl