U bent hier

Jaarthema 2018/2019

Jaarthema  2018-2019: Een goed gesprek


Als overkoepelend jaarthema voor het beleid, de inzet en activiteiten in onze gemeente kiezen we dit seizoen voor de woorden ‘Een goed gesprek‘. De dienstenorganisatie van de PKN reikt ons dit aan.

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.

Ik denk daarbij aan stukje in een Zuid-Afrikaanse krant dat ik las op vakantie. Dit wil ik graag met ieder delen. Het is in het Afrikaans maar als je het probeert uit te spreken begrijp je het wel. Laten we in liefde en verbondenheid met elkaar omgaan in Christus de Heer.

‘Lina Steenkmap’ skrijf:

Gemeente groter as kerkgebou

Liewe broers en susters,

U kerkgebouw is ’n pragtige gebou, maar let wel net’n gebouw. U as lidmate is die kerk. U verantwoordelikheid is om met liefde, meelewing en in barmhartigheid en met wedersydse respek God se koningkryk te vestig en uit te bou. 

Die kerkgebou word uit stene gebou, ’n gemeente uit geredde siele, in diep afhanklikheid van ons Vader en gelei deur Sy Gees. Moenie deur ondeurdagte optrede u gemeente steen vir steen afbrek of selfs vernietig nie.

Wees daarop ingestel om in liefde met elkaar om te gaan en met respek na mekaar te luister en oor mekaar te praat. Ek bid daagliks vir u as gemeente

Mag u uitkoms en vrede vind.

 

Vanuit dit besef willen we dit jaar starten met het nieuwe seizoen.
We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen in liefde en verbondenheid en met wederzijds respect. De boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen.

In deze Wegwijzer en op onze website (www.sow-kudelstaart.nl) informeren we elkaar en de ander over alle uiteenlopende activiteiten die bij onze levendige kerk horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht via de website op onze contact-pagina of door de betreffende leden van de kerkenraad en/of predikant rechtstreeks te benaderen.

Laat ik de wens uitspreken dat we op vele vlakken ons leven delen en onze missionaire activiteiten vanuit de gemeente naar binnen en buiten meer aandacht en vorm geven in liefde en verbondenheid met Christus onze Heer.

Dit jaar wil ik de inleiding afsluiten met de drie eerste verzen van een lied.

Gods zegen voor jou

Gods liefde draagt jou,
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen,
over je leven:
vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen:
leef je geloof elke dag.

Tekst: Hans Maat, Sela Music

Namens de kerkenraad wens ik u van harte een liefdevol seizoen 2018-2019 toe.

Wim Poortvliet, voorzitter van de kerkenraad