U bent hier

Vasten: een Goede Voorbereiding!

Door scribent op 12 februari 2018 20:23

De komende tijd houden wij ons, als gemeente, intensief bezig met het onderwerp vasten.

In de dienst van zondag 11 februari jl. zijn wij iets te weten te komen van onze Rooms-Katholieke broeders en zusters. Hoe beleven zij de vastentijd tegenwoordig? Welke gebruiken, rituelen en of acties ondernemen zij? Was dat vroeger anders? (Hebt u de dienst niet meegemaakt?  U kunt die terugluisteren op de website: http://sow-kudelstaart.nl/content/eredienst-4 ).

Om ons voor te bereiden op het lijden en sterven van Jezus zal er in de 40-dagentijd iedere dag een bijbelstukje met uitleg en een gebedszin gepubliceerd worden op onze SOW-website en in de “App Protestant”. We hopen met elkaar op deze manier een periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering mee te maken, al dan niet in combinatie met een vorm van vasten.

In de week na zondag 18 februari wordt op de diverse gespreksgroepen het onderwerp vasten behandeld. De nadruk zal deze avonden liggen op wat de Bijbel zegt over het vasten. Op woensdagavond 21 februari zal de woensdagavondgroep in de Spil worden gehouden. Deze avond begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Op deze avond zal dominee van Dalen aanwezig zijn om het onderwerp toe te lichten, waarna er aan de hand van een aantal vragen met elkaar in groepjes verder gesproken kan worden.

Op donderdag 1 maart zal in de Spil nog een avond gehouden worden met als thema “Vasten in de praktijk”.

Commissie Vorming & Toerusting