U bent hier

Uitnodiging voor de Paasmiddag

Door scribent op 10 maart 2018 14:55

UITNODIGING PAASMIDDAG

Ook dit jaar wordt er weer een paasviering gehouden in de kerkzaal van De Spil; ditmaal op 28 maart. Net als alle andere jaren beginnen we om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.45 uur.  U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

U wordt eerst ontvangen met koffie of thee. Daarna volgt het liturgisch gedeelte onder leiding van ds. Hans van Dalen.

Verder wordt er medewerking aan deze bijeenkomst verleend door Ruud Kooning, organist en door Piet Adema, zang.

Na dit gedeelte is er een gezellig samenzijn. Daarbij  wordt een advocaatje, een wijntje, of een frisje geschonken. Wij besluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Als u van plan bent te komen, wilt u dit dan uiterlijk woensdag  21 maart a.s. doorgeven aan een van de onderstaande diakenen.

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Graag gelijktijdig even doorgeven bij uw aanmelding!

Wij hopen op een mooie paasviering met elkaar.

 Uw diaconie van de Protestantse Gemeente Samen-op-Weg Kudelstaart

Janna Adema, ( 0297 – 320935;

Rieneke de Bondt  ( 06 -22441778;

Piet de Geus  ( 0297 -323072;

Rik van Osnabrugge  ( 0297- 201225;

Laurens Poesiat ( 06 – 24715220;

Ans Rinkel ( 0297 – 341045.

 

Bij de uitgang vragen wij een bijdrage ter bestrijding van de onkosten van deze middag.