U bent hier

Komende zondag: Spildienst

Door scribent op 8 november 2017 21:02

Spildienst m.m.v. bewoners OTT

12 november 10.00 uur

 Zondag 12 november om 10.00 uur vindt er een bijzondere kerkdienst plaats in de Protestantse Samen-op-Weggemeente in Kudelstaart. Bewoners van Ons Tweede Thuis, vestiging De Spil, hebben de kerkdienst voorbereid en leveren daar zelf ook een bijdrage aan d.m.v. muziek, zang, een gedicht of de schriftlezing.

Als je met buitenstaanders praat over de mooie samenwerking in het combinatiegebouw De Spil in Kudelstaart merk je pas hoe bijzonder deze samenwerking is. Een samenwerking tussen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een seniorencomplex, kinderdagverblijf en een kerk is een uniek en prachtig concept. De hal van het gebouw is daadwerkelijke “de spil” van het complex. Hier ontmoet iedereen elkaar. Mensen die deelnemen aan activiteiten in de kerk ontmoeten daar de bewoners van OTT die er samen koffie drinken of eten. Senioren kunnen tegen een geringe vergoeding mee-eten. Zondags gebruikt de kerk de ruimte van het kinderdagverblijf voor de oppasdienst en de vergaderzalen van de kerk worden overdag gebruikt voor bijscholingsactiviteiten van Ons Tweede Thuis of als ontmoeting voor de senioren. Een aantal bewoners van OTT bezoekt trouw elke zondag de kerkdiensten en zitten met elkaar op een gespreksgroep op zondagavond waarin op hun niveau over de Bijbelse verhalen wordt gesproken. Samen met hun begeleiders uit de kerk en met ds. Hans van Dalen hebben zij de kerkdienst van 12 november voorbereid. Voor de bewoners van OTT-De Spil is deze kerkdienst één van de hoogtepunten van het jaar. Ze hebben met elkaar het thema bepaald op basis van één van de verhalen die ze met elkaar gehoord en besproken hebben. Het is het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Het thema hierop gebaseerd is “verleidelijk”. Er zijn liederen uitgezocht die passen in de liturgie. Ook kan iedereen een bijdrage aan de dienst verlenen. Want al heb je een beperking, dat betekent niet dat je geen andere talenten kunt hebben. Hans bracht een mooi gedicht mee, Maria had een mooi lied in haar hoofd dat ze graag op de piano wil spelen. Fred heeft een gebed ingestudeerd dat hij gaat zingen met orgelbegeleiding van onze organist Johan van der Zwaard en een trompetsolo van Marcel Spaargaren en Joke studeert op de schriftlezing die zij vlekkeloos zal voorlezen. Nu Marcel toch bij ons is zal hij nog enkele andere liederen op trompet begeleiden. Met elkaar is het een mooie liturgie geworden waarin we veel zullen zingen, maar ook Gods boodschap zullen horen hoe we om moeten gaan met de verleidingen van deze wereld. Bent u nieuwsgierig geworden dan bent u zondag 12 november om 10.00 uur van harte welkom in kerkelijk centrum De Spil, Bilderdammerweg 5 te Kudelstaart.