U bent hier

Kerkblad Zomereditie

Door gerdadevos op 11 juli 2016 21:13

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag mochten we met elkaar een feestelijke dienst beleven. 

De Heilige doop werd bediend aan Lotte van Duijn, bijzonder was, dat niet alleen ds. Hans van Dalen voorging in deze dienst maar ook ‘oom Robbert Jan’ van Duijn. Voor de overdenking liet Robbert Jan ons luisteren naar: ‘Ik heb je lief…’ van Paul de Leeuw. De liefde stond centraal in de overdenking en mochten we horen dat Gods liefde voor iedereen bestemd is. 

In het bijzonder vandaag voor Lotte, dat zij mag weten dat zij welkom is in onze gemeente en dat God haar lief heeft, haar hele leven lang. 

 

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voor gaan en als u nog niet op vakantie bent, hopen we u te mogen begroeten. 

 

Uit de pastorie  

Zomerreces 

Vakantietijd betekent voor de kerk dat de activiteiten op een laag pitje komen te staan. Tegen deze trend in hopen we op 27 juli nog een zangmorgen te houden. U leest daar elders meer over. Maar dan vergeten we natuurlijk het belangrijkste: de zondagse erediensten gaan gewoon door in vakantietijd. Dat dat niet niets is, werd mij weer eens duidelijk uit een interview in het Nederlands Dagblad met Henk Hagoort. Hij was vroeger directeur van de Evangelische Omroep, maar tegenwoordig bestuursvoorzitter van de publieke omroep (NPO). Hij weet dus waar hij het over heeft, als hij over communicatie spreekt. Hagoort ziet er niet zoveel heil in als kerkelijke ‘hoogwaardigheidsbekleders’ hun zegje doen in populaire televisieshows als ‘Pauw’, ‘De wereld draait door’ of ‘RTL Late Night’.  Dat geeft volgens hem zelfs een verkeerd signaal af. “Als bijvoorbeeld de scriba van de Protestantse Kerk bij een tv-programma gaat zitten, denken de mensen: daar heb je de baas van de Protestantse Kerk. Sorry, de Protestantse Kerk hééft geen baas! Ik zie liever dat predikanten gemeenteleden toerusten om hun geloof te verwoorden”. Hét belangrijkste middel om die gemeenteleden toe te rusten is in zijn ogen: de kerkdienst. Daar ontmoeten gemeenteleden elkaar om te luisteren naar het Woord van God. Henk Hagoort is daar heel optimistisch over. Juist vanuit het gezichtspunt van ‘kijkcijfers’ en ‘marktdenken’: “Hoeveel kerkgangers zijn er op zondag? Een miljoen? Kerken mogen echt wat meer beseffen hoeveelgoud ze daarmee in handen hebben: elke zondag een evenement waarbij je een miljoen Nederlanders bereikt. Iedere marketeer zou zijn vingerserbij aflikken”.  

Soms vraag je je als kerk (en ook als predikant) wel eens af: waar doen we het voor? Dan is zo’n geluid bemoedigend. Wat we elke zondagmorgen (en verder aan doordeweeks kerkenwerk) doen is waardevol als goud! We kunnen dus rustig met vakantie gaan in de wetenschap dat niet alleen de wereld, maar ook Gods werk ‘door draait’.  

 

Vakantie 

In de zondagen die nog voor ons liggen hoop ik zelf – parallel met het rooster voor de kindernevendienst – een paar keer over de brief van Paulus aan de Filippenzen te preken (17, 31 juli en 7 augustus). De overige zondagen heeft onze ‘preekregelaar’ Lammy van den Berg weer ingevuld met bekende en geliefde gastpredikanten. Mijn vakantie begint op DV 8 en eindigt op 27 augustus. Als ik er niet ben, kunt u via één van de scriba’s in noodgevallen een predikant bereiken. De Uithoornse predikanten zijn de eersten, die van harte bereid zijn om ons te helpen.  

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt niet vermeld op internet 

 

Zang en muziekmorgen 

Wanneer: Woensdag 27 juli 

Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur 

Waar: De kerkzaal van De Spil 

Voor wie: Iedereen die er zin in heeft. 

Onderwerp: “Lied dat je blij maakt” 

We kennen allemaal wel liederen die je bij blijven. Liederen die je geholpen hebben op momenten van vreugde en van verdriet. Het kan een lied zijn van Johan de Heer dat je vroeger thuis bij je ouders zong of geleerd hebt op (zondag)school. Het kan een lied uit het Liedboek zijn dat tijdens een kerkdienst je hart binnendrong en er nooit meer uit is gegaan. Het kan ook muziek of een lied zijn, dat je hoorde tijdens een mooie kooruitvoering. Deze liederen willen we woensdag 27 juli met elkaar delen. Ds. Hans van Dalen zal ons iets vertellen over liederen van de Joh. De Heer zangbundel die dit jaar 150 jaar bestaat. Maar daarbij zullen we elkaar ook deelgenoot maken van een lied dat ons geraakt heeft en blij maakt. De organist, de heer Maarten Noordam, wil ons begeleiden op het orgel en eventueel op de piano. We kunnen de geluidsinstallatie en de beamer van de kerk gebruiken. 

Wilt u thuis alvast even nadenken over welk lied voor u een bijzondere betekenis heeft?  Geeft u dat dan liefst vast aan ons door? Het mag ook iets op CD / DVD of een geluidsbestand zijn, dat we samen beluisteren kunnen. 

We hopen velen van u (met of zonder lied!) te mogen begroeten. 

Namens het wijkteam West, 

Diny Postma 

Janine van Osnabrugge 

Gerda de Vos 

 

Inloopochtend in de Spil  

Vanwege het éénmalig uitkomen van het kerkblad in de zomerperiode willen wij u, omdat de inloopochtend óók in de zomerperiode doorgaat, nú alvast mededelen dat er woensdag 3 augustus a.s. weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil is. De koffie en thee staan voor u klaar.  

Zeker voor degenen die niet op vakantie gaan of kunnen is er gelegenheid om elkaar te spreken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc. De boekenhoek is ook weer geopend.  

Voor vragen en/of contact 

De gastvrouwen zijn Anneke Sikkema en Hennie Maarse 

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Gemeente uitje 

Voor de vakantie van het Kerkblad even een geheugensteuntje voor de start van het nieuwe seizoen: 

Datum: 10-11 september 

Zet het in uw agenda en half augustus ligt de lijst klaar voor inschrijving voor deze unieke trip, via de Brasem naar Ter Aar. 

Een broederlijke groet Huib van Arkel 

 

Deurcollecte 14 augustus Kerk in actie 

De deurcollecte op zondag 14 augustus is voor de zomerzending, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:  

Steun de predikanten op Nias Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In  veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig  opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De BanuaNiha  Keriso Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen  op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut  worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust.  Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding  tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via  kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes.   

Op zondag 14 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner BanuaNihaKeriso Protestant. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op  NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending.   

 

Bedankt allemaal ! 

Voor de kinderen en jongeren is het (bijna) zomervakantie. En dat betekent dat alle clubs voor dit seizoen stoppen of al gestopt zijn. Wij willen de leiding van de kindernevendienst, oppassers van onze jongste kinderen, jeugdkerk, meisjesclub, jongensclub, Rock Solid, CatJids en zondagmiddag gespreksgroep hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Nieuw dit seizoen was de Kindernevendienst XL. Beide keren was de opkomst groot en hebben de kinderen genoten van deze dienst.   

Voor het volgende seizoen zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe mensen die het team weer compleet kunnen maken. Bij de jongensclub, meisjesclub en Rock Solid is nieuwe leiding nodig. Lijkt het je leuk ? Wil je meer informatie ? Mail ons of spreek ons even aan.  

Dorien Rinkel of Carin Bremerjeugdkerk@sow-kudelstaart.nl   

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen, die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk 

Het heeft ons goed gedaan. 

Henk en Ria Verhoef.