U bent hier

Kerkblad voor zondag 9 december 2018

Door scribent op 9 december 2018 16:12

Uit de pastorie

De doper en de doop

Dopen vind ik altijd weer een feest. De geboorte van nieuw leven is op zich al een blijde gebeurtenis. Nieuw leven brengt nieuwe kansen, nieuwe hoop voor de toekomst. Als we dat nieuwe leven dan aan God mogen toevertrouwen in de doop is dat dubbel feestelijk. Het vervult ons met diepe blijdschap. In de kerkdienst van afgelopen zondag werd Roan gedoopt en ging het over Johannes. Hij was al voor zijn geboorte geroepen om mensen tot God terug te brengen. Daarvoor werd hij Johannes de Doper en doopte hij mensen in de Jordaan. Dopen als teken van nieuw begin, een nieuw leven met God. Als doopouders mag je dat aan je kinderen duidelijk maken. Zoals je als ouders normaal gesproken de deur voor je kinderen altijd open houdt, zo staat de deur van Gods genade altijd voor Zijn kinderen open. Je mag altijd weer opnieuw beginnen, met een schone lei, schoon gewassen.

 

40 jaar samen op weg

Om de feestvreugde nog groter te maken: we vierden afgelopen zondag ook dat 40 jaar geleden in het dorpshuis te Kudelstaart de eerste kerkdienst gehouden werd van wat nu de ‘Protestantse Gemeente Samen op weg’ heet. Op mijn vraag in de dienst wie daar bij geweest zijn stonden heel wat mensen op! Het is een reden voor dankbaarheid dat mensen 40 jaar lang (maar minder mag natuurlijk ook!) betrokken zijn bij het kerkelijk leven in ons dorp. Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn voor de toekomst. We hopen dat een nieuwe generatie over 40 jaar nóg weer een jubileum als dit kan vieren. Daarom was het mooi om te horen dat er ook velen in het dorpshuis en later in de Spil gedoopt of opgedragen zijn. We hopen, bidden en wensen dat het vuur ook hier ter plaatse nog heel lang zal branden. Daartoe helpe ons de HEER der wereldwijde kerk.

 

Advent en kerst

Het Adventsproject van de kindernevendienst vertelt dit jaar de 4 verhalen die voorafgaan aan de kerstgeschiedenis. Ze zijn te vinden in Lucas 1. In de kerkdienst probeer ik dat, als het even kan, ook te volgen. Kinderen en ouderen krijgen dan dus hetzelfde verhaal te horen. Komende zondag staat de aankondiging van de geboorte van Jezus op het rooster (Lucas 1:26-38). Het bepaalt ons bij het wonder van de ‘maagdelijke geboorte’. Oftewel: wat betekent het dat Jezus is ‘geboren uit de maagd Maria’.

 Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

 

Mededeling

De Protestantse Gemeente te Nijverdal heeft besloten een beroep op onze predikant ds. Hans van Dalen uit te brengen. Dat bericht werd daar afgelopen zondag officieel bekend gemaakt en in hun nieuwsbrief opgenomen.

In de loop van komende week zal de beroepsbrief worden overhandigd, waarna de beslissingstermijn van drie weken in gaat.

Kerstkaarten

Zondag 9 december kunt u na de dienst kerstkaarten kopen, Stef Holling, voorzitter v. Mission House, schrijft hier het volgende over:

De kerstkaarten zijn zelf gemaakt door mijn vrouw en drie van haar zussen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het ziekenhuis Helping Hands van doctor Dare Ogunlusi in Nigeria, waar iedereen ongeacht financiële status wordt geholpen.

 

Adventsviering in de stijl van Taizé

De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé (Frankrijk) trekt al vele jaren veel mensen uit de hele wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen, want dat voelen de broeders als hun roeping. Jongeren worden uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de onderdelen van elke viering. De liederen, die gezongen worden zijn speciaal voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat de woorden langzaam tot je doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.

Op DV 9 december om 19.00 uur kun je in De Spil (Spilstraat 5 te Kudelstaart) een viering in de stijl van Taizé meebeleven. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Het duurt ongeveer een half uur à drie kwartier.

Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren in te oefenen, word je van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar De Spil te komen. We hopen de liederen te oefenen met de muzikale ondersteuning van leden van het koor Song of Joy en de deskundige begeleiding van dirigent Hilbert Kamphuis en zijn vrouw. Na een uurtje oefenen hopen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd te houden.

Graag even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefoon 0297-761672. Je kunt dan ook de teksten en muziekbestanden van de viering vast ontvangen.

Zondagavond 9 december om 19.00 uur is iedereen van harte welkom om deze bijzondere viering mee te maken.

 

Kerstviering 19 december in de Spil

Op woensdagmiddag 19 december 2018 wordt er weer de jaarlijkse  kerstviering gehouden in de kerkzaal van De Spil in Kudelstaart.

Jong en oud zijn welkom vanaf 14.45 uur en de viering zal om ongeveer 19.00 uur worden beëindigd.

U wordt ontvangen met een geurig kopje koffie of thee en daarna volgt het liturgisch gedeelte. Hierbij zal medewerking worden verleend door onze dominee Hans van Dalen alsmede door dhr. Ruud Kooning op het orgel met zang van dhr. Piet Adema.

Na afloop is er een gezellig samenzijn en ronden we af met een gezamenlijke (warme) maaltijd, verzorgd door onze “hofleverancier” Gert Stronkhorst.

Als u het fijn vindt om deel te nemen aan de viering, wilt u dat dan uiterlijk woensdag 12 december even doorgeven aan één van de onderstaande diakenen. Het mag ook via de email diaconie@sow-kudelstaart.nl.  Wij kunnen dan het aantal “eters” op tijd doorgeven  aan Gert.

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. In dat geval graag even doorgeven gelijktijdig met uw aanmelding.

Wij hopen op een fijne kerstviering met elkaar.

Uw diaconie:

Janna Adema, ( 0297 – 320935;

Rieneke de Bondt  ( 0297 – 347155;

Piet de Geus  ( 0297 -323072;

Rik van Osnabrugge  ( 0297- 201225;

Laurens Poesiat ( 06 – 24715220 ;

Ans Rinkel ( 0297 – 341045 ;

 

Ideeënbus

Afgelopen zondag hebben we gevierd dat het alweer 40 jarig geleden is dat we onze eerste kerkdienst hadden in Kudelstaart. We lopen dus al 40 jaar met elkaar samen op. Tijd om de oude schoenen in te zamelen en nieuwe ideeën te verzamelen voor de toekomst van onze gemeente. Het inzamelen van de oude schoenen hebben we al eerder bij u onder de aandacht gebracht, de ideeënbus nog niet. Wij willen u vragen welke ideeën, dromen of gedachten u heeft voor onze gemeente naar de toekomst toe. Dat kan de nabije toekomst zijn, maar ook wat verder weg. Om deze ideeën in te zamelen staat er in de hal naast de dozen voor het inzamelen van de oude schoenen een ideeënbus. Alle ideeën zijn welkom. Wij maken een (geanonimiseerd) overzicht van alle ingediende ideeën delen die met u en de beleidscommissie die momenteel hard werkt aan een nieuw beleidsplan. Deze actie voeren we ook nog komende zondag. Bent u niet in de gelegenheid om uw idee in de ideeënbus te komen doen, mailen kan ook naar diaconie@sow-kudelstaart.nl Wij zien uw ideeën met grote belangstelling tegemoet. 

Namens de diaconie een hartelijke groet.

Kerstontbijt, 2e Kerstdag

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze -  iedereen uitgenodigd is.  Het ontbijt begint om 9.30 uur waarna om ca. 10.30 uur de kerstmusical “Kerst met opa Knoest” opgevoerd wordt, voor en door jong en oud. Om te weten hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die op de tafel in de gang liggen.

Of u kunt zich aanmelden bij Aveline Maat, via scriba@sow-kudelstaart.nl of ( 346035 t/m 20 december.

De deelname aan het ontbijt is gratis, maar om de onkosten te dekken staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.

Commissie Erediensten

 

Verantwoording Gift :

Onlangs heeft de diaconie € 10,00 ontvangen, waarvoor onze dank.

De diaconie.

 

Kerst 2018

De kerst komt er weer aan

De tijd van duizend lichtjes.

En overal op straat weer kinderen

Met blijde gezichtjes.

Tevreden ga ik weer naar huis,

Net op tijd voor het Journaal

En daar zie ik dan…

Een heel ander verhaal.

In heel veel landen

oorlog en geweld

’t is of een mensenleven

Daar helemaal niet telt

Kinderen die vluchten

En moeten huilen.

Heer, mogen zij op Uw feest

Voor even bij U schuilen?!

(Annie Schouten, december 2018)