U bent hier

Kerkblad voor zondag 8 oktober 2017

Door scribent op 2 oktober 2017 10:07

Bij de diensten

Afgelopen zondag stond de dienst in het teken van de zending. In deze dienst ging dominee Snaterse uit Vlaardingen bij ons voor. We hoorden het verhaal van Jona, die naar Ninevé werd gestuurd en boos was op God omdat Hij de mensen van deze stad spaarde. Jona kon niet begrijpen dat God genadig is voor iedereen, dat alle mensen mogen leven van dezelfde genade. Ook wij!

 Komende zondag gaat dominee Ruurd van der Weg bij ons voor. De meesten van ons kennen hem inmiddels en weten hoe hij, op zeer boeiende wijze, in de diensten voorgaat. We hopen u allen weer te mogen ontmoeten.

Gemeentenieuws
Persoonlijk gemeentenieuws wordt, om privacyredenen niet op de website geplaatst.

 Verder hebben wij geen berichten ontvangen van gemeenteleden. We denken aan allen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis, en aan allen die het anderszins moeilijk hebben. We denken in het bijzonder aan Jan en Joke Aalbersberg, nu Jan zijn zus is overleden. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, dat zij kracht mogen ontvangen van God. 

Kerkvisitatie

Op donderdag 12 oktober ontvangt onze gemeente bezoek vanuit de Classis. De visitatoren Hetty van Galen en Tineke Klaassen zullen onze gemeente bezoeken. Niet alleen de kerkenraad, maar ook de gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met hen te spreken over het functioneren van de gemeente tezamen met de kerkenraad. De visitatie heeft als hoofddoel de opbouw van de gemeente en de visitatoren zullen, als dat nodig is, adviseren en ondersteunen bij problemen.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 -19.30 uur: Gesprek met de predikant
19.30 – 20.00 uur: Spreekuur voor gemeenteleden
20.00 – 20.45 uur: Gesprek met de kerkenraad zonder de predikant
20.45 – 21.45 uur: Gesprek met de gehele kerkenraad

Vanaf 19.30 uur is er dus voor alle leden van onze gemeente gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Niet alleen mensen die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken zijn welkom, maar ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken worden van harte uitgenodigd om te komen.

 

Schoonmaak kerk

Het is iedereen opgevallen…..wat was de kerk prachtig schoon, alles glimt en blinkt weer! Iedereen, die hier aan meegewerkt heeft, van harte bedankt! 

Catjids: 6 oktober 19.30 uur
Afgelopen vrijdag hadden we de eerste bijeenkomst van de catechese / jidsavond. Erg leuk dat er maar liefst 10 jongeren aanwezig waren. We keken naar het eerste gedeelte van een spannende speelfilm over het leven van Jezus op aarde. We hebben afgesproken dat we zo ongeveer eens in de twee weken bij elkaar komen. Omdat we er meteen goed aan willen beginnen is aanstaande vrijdag 6 oktober de tweede Catjids. Het begint om 19.30 uur in De Jids, het jeugdhonk van De Spil. Als je nog mee wilt doen en je bent tussen de 13 en 17 jaar dan is dit je kans! 

Agenda

- 5 oktober, 20.00 uur, jongerengespreksgroep De Afdwalers komen bijeen bij Tom en Dorien

- 6 oktober, 19.30 uur, Catjids in de Jids