U bent hier

Kerkblad voor zondag 8 april

Door scribent op 2 april 2018 20:23

Rondom de diensten

In de afgelopen week beleefden wij weer de jaarlijkse Paascyclus. Het thema was “Gods licht overwint de duisternis”.

Het is een mooie gewoonte om, vanaf de Witte donderdag, iedere dag bij elkaar te komen en zo door de diepten van het lijden heen uiteindelijk op de Paasmorgen te vieren dat de Heer is opgestaan.
In de preek van zaterdagavond werd de essentie mooi samengevat met:
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’. Hij is het licht dat ons in de diepste nachten van ons leven niet verlaat. Gods licht in de nacht stelt je gerust. Zoals het nachtlampje in de kinderkamer. Het vertelt ons: ‘Je hoeft niet bang te zijn’. God jaagt het donker weg. Hij zet de duisternis op zijn plek. Het kan jou niet overweldigen. Zelfs in de diepe duisternis van de dood blijft Zijn licht schijnen. Hij is het licht dat de duisternis verjaagt. Hij is het Licht dat ons voorgaat. Als een wolk, als een vuur. Op weg naar de grote morgen van de eerste dag van Gods nieuwe Schepping. Dan zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn. Licht uit licht en duisternis.

Mooie diensten waren het met als één van de hoogtepunten een volle paasdienst met prachtige muziek en zang van het koor “United”. Aan de diensten hebben veel mensen meegewerkt, beeld en geluid, lezen van schriftgedeelten, sjouwen met stoelen, de prachtige bloemschikkingen, liturgieën etc. etc., teveel om op te noemen. Iedereen die, op welke manier ook, meewerkte aan de diensten, willen we hiervoor heel erg bedanken!

De Pasen zit er weer op en sommige mensen zijn na deze dagen toch wel een beetje “kerkmoe”. (PdG te A. red.) Toch hopen we u ook komende zondag weer te mogen begroeten. In deze dienst zal dominee Sicco Zijlstra uit Haarlem voorgaan. U zult zich onder zijn verkondiging zeker niet vervelen!

 

Bedankt

Van Huib en Marlene Olij ontvingen wij een bedankje op 28 maart jl. voor de Paasattentie en het mooie boeket rozen en chrysanten, die zij onlangs van de diaconie voor zijn verjaardag gekregen hadden. De rozen waren nu op, maar de chrysanten stonden nog steeds.

Uw  diaconie

 

Ben je 12+? Lees dan even verder…

Weten jullie nog dat we voorheen jaarlijks de sinaasappelactie/fruitactie organiseerden? Dat willen we dit jaar een andere invulling geven, en daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Op zaterdag 7 april helpen we als kerk mee bij een inzamelingsactie voor de voedselbank.

Dit is van 08:30 tot 17:30 bij de Albert Heijn in Kudelstaart.

Het winkelend publiek kan dan producten kopen en deze bij ons inleveren. Met die producten worden weer pakketten gemaakt om uit te delen aan mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Aan ons de taak om aan de mensen te vragen of ze iets willen aanschaffen, het in te nemen en te sorteren.

Er zijn 3 shifts: 08:30-11:30, 11:30-14:30 en van 14:30 tot 17:30 uur.

Vanaf 17:30 uur ben je welkom in de Spil en gaan we, als iedereen er is, met elkaar patat eten.

Opgeven kan bij Martine Sikkema: 06-45457645.

Je mag dan ook aangeven welke tijd je voorkeur heeft en of je mee eet. En als je je samen met iemand anders wil opgeven: geen probleem!

Groetjes van de Jeugdraad

Maandagavond Bijbelgroep

De  Maandagavond Bijbelgroep komt op 9 april weer bij elkaar, dit zal de laatste avond van het seizoen zijn, in september beginnen we dan weer. Deze avond gaat het over het leven van Jezus. U bent hartelijk welkom de koffie staat klaar adres Albrechtstraat 20
Deborah en Anneke

Kerkdienst XL

In navolging van de Kindernevendienst en de Jeugdkerk zal er op 15 april een kerkdienst XL worden georganiseerd. Het thema van deze dienst is ‘vissen’.
Niet alleen de preek zal over dit thema gaan …….. achter in de kerk zullen tafels staan, waaraan de preek een creatief vervolg zal krijgen. Aan deze tafels zullen na de dienst twee workshops plaats hebben, die gegeven worden door mensen van ‘De Werkschuit’. Je hoeft geen creatief genie te zijn om mee te doen, iedereen van jong tot oud kan het!!! Aan één tafel zal worden gehandletterd (= mooie letters tekenen, zoals de monniken vroeger deden) en aan de andere tafel zal worden geschilderd. Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie/ thee en limonade en er zal deze zondag voor iedereen een broodje zijn. In de hal liggen intekenlijsten om mee te doen aan het handletteren/ schilderen. Voor beide activiteiten kunnen 15 volwassenen en 5 kinderen (vanaf 6 jaar) zich opgeven. Aan de volwassenen zal een bijdrage van € 5 gevraagd worden voor het handletteren en schilderen. Voor kinderen jonger dan zes jaar zal een aparte tafel klaarstaan, zodat ook zij mee kunnen doen. We hopen op deze manier met elkaar, van jong tot oud, een goede en gezellige Kerkdienst XL te hebben! Mis dit niet….schrijft u alvast in.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Bloemen houden van  mensen
In de 70 er jaren was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de diaconie. Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt zeer op prijs gesteld.Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paas-en Kerstattenties.Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit jaar voor het Bloemenfonds gehouden worden.  De eerste collecte zal op zondag 8 april a.s. plaatsvinden.Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer: NL10FVLB 0635816504 t.b.v. het Bloemenfonds
Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
Uw Diaconie

Het Vakantiebureau is er voor iedereen

Als diaconie willen wij het volgende onder de aandacht brengen, dat  mensen, die bijna nooit op vakantiegaan,  een gezinsvakantie kunnen aanvragen. Deze worden verzorgd door het RCN, die in 2018 70 heerlijke vakantieweken in 7 accommodaties in Nederland voor u reserveren .Opnieuw stelt  het RCN in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl  ongeveer 100 bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 75,00 (week) of  € 35,00  (weekend) . De diaconie zal deze kosten voor haar rekening nemen , indien uw aanvraag gehonoreerd wordt.

RCN stelt  deze bungalows ter beschikking voor gezinnen in de bijstand, die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Bij beschikbaarheid zijn deze vakanties het gehele jaar mogelijk op alle RCN-vakantieparken in Nederland. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2018 via de wijk coördinator of de diaconie. Voor de verdere voorwaarden kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl ( vanaf 1 februari 2018 )

 Ook zijn er vakanties voor eenoudergezinnen, die in samenwerking met Ycamps worden georganiseerd. Deze vakanties zijn speciaal ontwikkeld, zodat de ouder zich heerlijk kan ontspannen en even weg is uit de sleur van alledag. Voor de kinderen is er dagelijks een gevarieerd programma, georganiseerd door speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers, met veel uitdagingen binnen een veilige omgeving. Tijdens deze vakanties zijn de maaltijden inclusief .Mochten de kosten een bezwaar zijn, kan men onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen vanuit het Vakantiefonds. Heeft u interesse als eenoudergezin kijk dan op www.ycampseenoudervakanties.nl

Verder zijn er ook vakanties met aandacht voor senioren in de diverse accommodaties. Het gaat hier om senioren:

1-     die nog volledig zelfstandig zijn en misschien af en toe lichte zorg nodig hebben.

2-     die volledig afhankelijk van zorg door een lichamelijke beperking of aandoening

3-     die een lichte verstandelijke beperking hebben, toch nog binnenshuis mobiel zijn, maar bij activiteiten begeleiding nodig hebben of hulp bij medicatie

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot www.hetvakantiebureau.nl of vraag uw reserveringsformulier aan per telefoon 0318-486610 of via de mail info@hetvakantiebureau.nl of u downloadt het formulier via www.hetvakantiebureau.nl

Het compleet  ingevulde reserveringsformulier stuurt u naar:

Hetvakantiebureau.nl

Postbus 6

6740 AA Lunteren.

 

 

Verantwoording van giften

Onlangs heeft de diaconie een gift ontvangen van € 25,00 ter vrije besteding. Wij hebben gemeend dit bedrag te bestemmen voor het Bloemenfonds, waarmee wij de continuïteit van onze wekelijkse bloemengroet willen bewerkstelligen. Dank, namens de diaconie

 

Als je iedere dag,

Ontvangt met een gulle lach.

Als je met een blij gezicht,

Aan je werk denkt en aan je plicht.

Als je zonder veel gepraat,

Anderen helpt met woord en daad.

Als je steeds naar beter streeft,

Heb je niet voor niets geleefd.

Als je in je levensstrijd,

Warmte om je heen hebt gespreid.

Als je iemand hebt die om je treurt,

Voel je je getroost en opgebeurd.

Als je iemand hielp waar het kon,

Aan wat warmte en wat zon.

En als je aan anderen het goede voorbeeld geeft,

Dan kan je zeggen ik heb niet voor niets geleefd.

van Hans Oud.