U bent hier

Kerkblad voor zondag 7 oktober 2018

Door scribent op 1 oktober 2018 20:21

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee van Dalen voor. Hij sprak met ons over de Joodse najaarsfeesten die op dit moment weer bijna ten einde zijn, Eén van deze feesten is het Loofhuttenfeest, een feest waarop alle Joden (nog steeds) in een loofhut leven, een feest waarbij de uittocht uit Egypte herdacht wordt. Het Loofhuttenfeest is verder ook een oogstfeest, waarbop gedankt wordt dat de laatste oogst is binnengehaald. Er wordt gedankt voor Gods zegen van boven, de regen die Hij gegeven heeft. In de tijd van de Bijbel werd op het Loofhuttenfeest iedere dag een gouden kruik gevuld met water in de bron van Siloam en deze werd met gejuich en trompetgeschal naar de voorhof van de tempel gebracht. En na alle feesten, tussen het Loofhuttenfeest en Pesach (in het voorjaar), beginnen de Joden opnieuw te bidden om water, ook tegenwoordig nog! In het Johannesevangelie lezen we dat Jezus op de laatste dag van het feest spreekt over het levend water dat hij ons wil geven. Die dag wordt ‘de grote dag’ genoemd. In de Bijbel staat “Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart​ van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift” (Johannes 7:37-38). Wij vierden vandaag het Heilig Avondmaal. Het brood en de wijn als teken en zegels van Jezus’ lichaam en bloed. Hij gaf Zijn leven voor ons. Door Zijn dood en opstanding mogen wij leven. Zoals op het Loofhuttenfeest het water uit de kruiken stroomt, zo stroomt het uit ons. ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft’, zegt Jezus. Het water dat Jezus ons geeft vult ons van top tot teen. We stromen over. We kunnen er niet over zwijgen. We moeten er wel uit leven. We geven het door. We gaan anderen vreugde schenken. We kunnen door Zijn Geest zelf een bron van blijdschap worden.

Aanstaande zondag 7 oktober is er om 10.30 uur een oecumenische dienst in de RK kerk Sint Jan Geboorte. In deze dienst hoopt dominee Hans van Dalen voor te gaan. Aan deze dienst zal een gelegenheidskoor deelnemen!

Uit de pastorie

Beachvolleybal

Afgelopen zaterdag hebben wij, Kristian, Ronald, Gerben, Mirjam, Jeanette en Hans, de eer verdedigd van onze ‘Samen op weg’ –gemeente bij het interkerkelijk beachvolleybaltoernooi. Wij deden dat met passie en verbetenheid. Sportief gezien gingen we voortvarend van start: we wonnen met gemak de eerste drie partijen. Helaas is het moeilijk bescheiden te blijven, als je zo goed bent. Dus werden de laatste twee partijen verloren en vielen we nét buiten de prijzen. Gelukkig was het daarna nog gezellig. Daarin zijn we kampioen, want we verlieten als laatsten de beach.

Dank aan de organisatie. Het is altijd goed om interkerkelijk verbonden te zijn in serieuze maar ook in minder serieuze zaken.

 

Oecumene

Over het één na laatst genoemde gesproken: aanstaande zondag hebben we weer een oecumenische ontmoeting. We worden verwacht bij de Roomskatholieke broeders en zusters in St. Jan Geboortekerk aan de Kudelstaartseweg. De dienst heeft als thema ‘Omzien in verwondering’. Het gaat over de Schepping en hoe wij daar mee omgaan. Inderdaad: best een serieus onderwerp, maar ook een onderwerp dat veel vreugde in ons leven brengt. Ook aan de kinderen is zeker gedacht. Zij krijgen een speciaal programma met knutselen en spelen voorgeschoteld. Allen hartelijk welkom dus… en – bijkomend voordeel! – we beginnen een half uurtje later dan we gewend zijn: om HALF ELF!

 

Classicale aardverschuiving

Misschien hebt u ervan gehoord: de Protestantse Kerk Nederland is grondig aan het verbouwen. Op plaatselijk vlak merk je daar niet veel van: het gemeenteleven gaat gewoon door. Maar bovenplaatselijk is er van alles aan de hand, dat je gerust met een aardverschuiving kunt vergelijken. Het aantal classes (dat wil zeggen: het samenwerkingsverband van Protestantse gemeenten) is drastisch teruggebracht tot 11. Onze gemeente hoort nu bij de classis Noord-Holland, die zich uitstrekt van Kudelstaart in het uiterste zuiden tot Texel in het noorden. Om deze classis te besturen is een speciale predikant aangesteld: de ‘classispredikant’. Het is de voor ons bekende ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar, die al een paar keer bij ons voorging. We zullen hem bij leven en welzijn in de toekomst niet alleen graag op de kansel ontmoeten. Het is de bedoeling dat de classispredikant eenmaal in de vier jaar een bezoekje brengt aan elke gemeente van zijn werkgebied. Gewoon om te vragen: ‘Hoe gaat het met jullie en kan ik jullie misschien ergens mee verder helpen?’.

Ik ben betrokken bij een andere benoeming: die van de ‘praeses van de classicale college voor de visitatie’. Deze voorzitter gaat zich samen met de dames en heren van het provinciaal college vooral bezighouden met gemeenten waar het niet zo goed loopt. ‘Buitengewone visitatie’ wordt dat genoemd. Als er niets aan de hand blijft in onze gemeente (en dat hopen wij van harte) zullen we dus van hem of haar niet veel merken. Voor Noord-Holland is men nu op zoek naar iemand die voor 25% van zijn of haar werktijd beschikbaar is. Ik reis daarom een paar keer heen en weer naar Hoorn om daar de sollicitanten te ontmoeten. Uiteindelijk wordt één van hen voorgedragen aan het classicaal bestuur om benoemd te worden. Dit alles is dus niet van direct belang voor ons als gemeente maar wel nodig ten dienste van de kerk als geheel. 

 Met een hartelijke groet,

ds. Hans van Dalen

SpilPLUSavond op 7 oktober

Zondagavond 7 oktober, aanvang 19.00 uur, organiseert de commissie Vorming en Toerusting een thema-avond over het onderwerp “Voltooid leven – vragen over het levenseinde”. In het eerste gedeelte van de avond houdt ds. Hans van Dalen een meditatieve inleiding over het levenseinde vanuit Bijbels perspectief. In het tweede gedeelte geeft de Kudelstaartse huisarts dr. Coster informatie over wat er medisch mogelijk is als het einde nadert. Vragen die dan aan de orde komen zijn: Wat is euthanasie? Welke criteria zijn ervoor? Is een arts ertoe verplicht? Wat is palliatieve zorg? Hoe werkt dat? Wat houdt de discussie 'voltooid leven' in? Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar van gedachten wisselen bij een kopje koffie of thee. De toegang is gratis.  

 

Wij doen weer mee met Schoenmaatjes!

Wil jij iets doen voor een kind in een arm land? Versier en vul dan een schoenendoos. Als schoenmaatje laat jij weten dat je aan een kind ver weg denkt. Jouw schoenendoos wordt een prachtig cadeau.

Vanaf vandaag liggen er op de tafel boekjes met extra informatie over het vullen van zo'n waardevol cadeau voor een kind in een arm land. Het is echt niet alleen voor kinderen. Iedereen kan en mag een schoenendoos vullen!! Inleveren t/m 10 november.

U/jij doet toch ook mee?!