U bent hier

Kerkblad voor zondag 7 juli 2019

Door scribent op 8 juli 2019 20:12

 

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee van der Zwaag-de Haan bij ons voor. We vierden met elkaar het Heilig Avondmaal. Het thema van de preek was “Jezus volgen”. We lazen hierover een bijbelgedeelte uit 1 koningen 19, waar verteld wordt dat Elisa de profeet Elia gaat opvolgen. Het is heel bijzonder dat Elisa zonder omkijken zijn oude leven achter zich laat en met Elia meegaat een onzekere toekomst tegemoet. Hij slacht zijn ploegossen, braadt het vlees, geeft het aan zijn knechten en volgt Elia.

Het 2e bijbelgedeelte was Lucas 9: 51-62, waarin mensen naar Jezus toekomen en aanbieden Hem te volgen. Als Jezus tegen hen zegt dat ze nu direct mee kunnen gaan, dan haken sommigen af. Ook hier wordt duidelijk dat Jezus volgen een grote keuze is in je leven, want het is niet mogelijk om Hem maar een beetje volgen. Om Hem te volgen moet je breken met vertrouwde tradities, je oude leven achter je laten, niet meer achterom kijken en achter Hem aan gaan. Dit is geen makkelijke opgave, maar gelukkig hoeven we deze weg achter Hem aan niet alleen te lopen, want Hij is bij ons en deelt met ons BROOD EN WIJN.

Aanstaande zondag hoopt pastor A.M. Creemer-Allard bij ons voor te gaan. Het thema van de dienst is: “IK BEN”. We hopen u allen weer te mogen begroeten.

 

Bericht vanuit de beroepingscommissie

Vorige week is de beroepingscommissie voor de eerste keer bij elkaar gekomen om de lijnen uit te zetten voor het beroepen van een nieuwe predikant voor onze gemeente. De kerkenraad heeft de profielschets vastgesteld en aan de hand daarvan gaat de commissie aan de slag. Als u, als gemeentelid, een exemplaar van die profielschets wilt hebben, kunt u die bij ons opvragen via het mailadres:

beroepingscommissie@sow-kudelstaart.nl

Als eerste stap stellen wij u, als gemeente, in de gelegenheid om namen op te geven van predikanten die u geschikt acht voor onze gemeente. U kunt uw opgaven sturen naar het bovengenoemde mailadres. Uw opgave dient te zijn voorzien van uw naam, adres en van de reden waarom u deze predikant geschikt acht. De commissie zal uw opgave(n) bespreken, maar is uiteraard vrij om te beslissen of zij de opgegeven kandidaat of kandidaten gaat horen of niet. Om eventuele verkeerde verwachtingen te voorkomen: de commissie is gebonden aan geheimhouding en zal aan u niet terugkoppelen wat zij met uw opgave(n) doet of gedaan heeft. 

Wij zien uw eventuele voordracht(en) met belangstelling tegemoet.

Rieneke de Bondt

Beroepingscommissie 

PKN Samen-Op-Weg gemeente Kudelstaart

 

Woensdagochtend 17 juli in de Spil:

Een zangochtend rond het thema:

Vertrouwend bidden en/of biddend vertrouwen

Graag nodigen we u en jullie van harte uit om de jaarlijkse zomerzangochtend te bezoeken in “de Spil”

Vanaf 9.50 bent U welkom voor  thee of koffie. Om 10.15 willen we graag met het programma beginnen. Met pastor Ans Creemer gaan we, in gebed, zang en overdenking,  het deze ochtend  hebben over het bovenstaande thema. De liederen, die zijn opgegeven zijn inmiddels ingevoegd in de liturgie. U kunt nog liederen opgeven! Neem daarvoor even contact op met: Margreet van Tol, e-mail: margreet.van.tol@sow-kudelstaart.nl, telefoon 0297-327398, (bij voorkeur bellen tussen 18.30 en 20.00 uur) of met

Ans Creemer: e-mail: jcreemer@hetnet.nl, telefoon 0297-327774.

Iedereen, ook eventuele kennissen of vrienden, graag tot ziens op de ochtend van 17 juli.

Heeft U vervoersproblemen en wilt u dat wij u komen halen en thuisbrengen voor deze ochtend , dan kan dat geregeld worden via bovenstaande adressen; geef u dan zo spoedig mogelijk op.

Namens de commissie,

Truus de Geus en Margreet van Tol

 

De zomerkampen komen er aan!
Het is zomer en de kampkriebels nemen toe! De eerste kampen vertrekken binnenkort. Eerst is er nog de kampuitzendingsdienst. Leuk om elkaar hier te ontmoeten en de kampen samen te dragen. Iedereen is welkom!

Zondag 7 juli, Dorpskerk Aalsmeer, 17:00 uur.

Volgende week laatste kerkblad vóór de zomerstop
Denkt u eraan dat volgende week het laatste kerkblad uitkomt vóór de zomerstop? Het volgende kerkblad komt pas weer uit op 25 augustus!