U bent hier

Kerkblad voor zondag 6 mei 2018

Door scribent op 30 april 2018 08:48

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging pastor mw. Marja van Gaalen – Van Veen uit Ilpendam bij ons voor. Het thema waar zij over sprak was: ‘Blind vertrouwen?!’. Zij vertelde – en later in de dienst konden we dat ook in de vorm van een youtubefilmpje zien over Karim Sulayman  Karim is een vluchteling, die al bijna zijn hele leven in Amerika woont – en die het onderbuikgevoel kreeg dat hij, omdat hij een kleurling was, niet meer geaccepteerd werd in het altijd zo veilige Amerika. Hij ging midden op Time Square in New York staan, geblinddoekt,  met bij zich een bord waarop hij geschreven had dat hij de mensen die voorbij kwamen ‘blind’  vertrouwde en waarbij hij vroeg aan voorbijgangers die hem ook vertrouwden dat te laten blijken door een handdruk, een omhelzing, of een ander gebaar. Een indrukwekkende manier van handelen, die tot nadenken stemt.  Voor wie het nog eens na wil kijken, is hier de internetlink:

https://www.youtube.com/watch?v=lCy8Cfvoe6g

Mw. Van Gaalen hield ons voor dat God ook blind vertrouwen aanbiedt. Dat spreekt uit verschillende verhalen uit de Bijbel. Zij las met ons het verhaal van Elia die bedreigd werd met de dood door Izebel, de vrouw van koning Achab. En ook het verhaal van de storm op het meer – waarbij de discipelen bang waren dat hun scheepje zou vergaan. Zowel Elia als de discipelen ervaren daarbij dat zij hierbij op God kunnen bouwen.

Het  is aan ons om ook vertrouwen dat God ook aan ons geeft te aanvaarden en van daaruit te handelen. Dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid om ons vanuit dat vertrouwen in te zetten voor anderen in de maatschappij. Anderen die hopen dat zij óns kunnen vertrouwen. Het is zeker niet altijd gemakkelijk – en ook ons brengt het soms in situaties die uitzichtloos lijken en waarbij het net is of de HEER er niet is – toch, zo hield mw. Van Gaalen ons voor, mogen we ook dan weten dat Hij toch bij ons is: Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet – wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. Never!

Aanstaande zondag hoopt ds. Van Popering uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. We hopen dat u er dan ook weer zult zijn.

 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Donderdagmorgen 10 mei verzamelen liefhebbers van een mooie wandeling zich om 8.00 uur bij de Spil in Kudelstaart om te gaan “dauwtrappen”.

Het dauwtrappen op Hemelvaartsdag begint voor de Samen-op-weggemeente bijna een traditie te worden, zoals op veel plaatsen in Nederland. Waar deze traditie vandaan komt is onduidelijk, maar in het Oost-Nederland en in Noord-Holland wordt er veel “dauw-getrapt”.

Er is een korte en een lange route uitgezet. Welke route u ook neemt, u wordt rond 9.30 uur weer terug verwacht niet bij de Spil, maar bij de Katholieke kerk voor een kop koffie en een krentenbol, waarna om 10.00 uur de Oecumenische dienst begint in de RK-kerk m.m.v. het koor Cum Ecclesia. Voorganger is ds. Hans van Dalen, het thema van de dienst is “Allemachtig”. 

 

Collectemunten

Ze zijn eigenlijk al net zo lang een vertrouwd gezicht in onze gemeente als onze gemeente oud is: de collectebonnen. Geel, blauw en groen. Eerst nog in guldens en tegenwoordig uiteraard in euro’s. En heel wat gemeenteleden maken ook van deze collectebonnen gebruik. Door dat veelvuldige gebruik zijn veel van deze bonnen ook versleten geraakt. Stukken eraf, gerafeld, soms erop geschreven of anderszins lelijk geworden. Een visitekaartje van onze gemeente kunnen ze zo langzamerhand niet meer genoemd worden.  Ook het verwerken ervan is omslachtig. Eerst uitvouwen bij het tellen en er dan voor zorgen dat ze weer op een beetje nette manier kunnen worden uitgegeven. Uw kerkrentmeesters hebben daar heel wat werk aan – zeker als er ook nog gemeenteleden zijn die, zoals sommigen dat deden, de bonnetjes zes keer dubbel vouwden. Natuurlijk hadden we nieuwe bonnen kunnen laten drukken, maar zo heel erg duurzaam zijn deze bonnen ook niet en het verwerkingsprobleem wordt er niet kleiner door.

Heel wat andere gemeenten zijn inmiddels overgestapt op een systeem van collectemunten van kunststof – onze kerkrentmeesters hebben besloten dat voor onze gemeente ook te doen. Het is veel duurzamer en ook veel gemakkelijker te verwerken. Ook is het een stuk hygiënischer: ze kunnen gemakkelijk worden gewassen en dan ‘als nieuw’  worden hergebruikt. 

Vanaf 1 juni a.s. zal het College van kerkrentmeesters de nieuwe munten uitgeven. Er zijn, net als nu, drie soorten: van €0,50, € 1,-- en € 2,--. Om het niet ingewikkeld te maken zijn de kleuren gelijk gebleven: de munten van een halve euro zijn geel, die van één euro zijn blauw en die van twee euro zijn groen.

De oude collectebonnen kunnen uiteraard nog gewoon gebruikt blijven worden – ook die worden na 1 juni nog steeds in dankbaarheid in de collectezak aangetroffen. Er zullen dan alleen geen nieuwe bonnen meer worden uitgegeven, maar alleen nog munten.

Alle lieve mensen die zo met ons meeleven. Al die tijd dat we in de vorm van kaartjes bloemen telefoontjes een hand op de schouder voor Ria in de kerk al die aandacht en gebeden kregen. Het doet goed als er zo aan je gedacht wordt. Het gaat op het moment redelijk goed er is weer een nieuwe kuur gestart. Volgende maand wachten we in spanning wat de 25 bestralingen gedaan hebben. Lieve mensen: hartelijk bedankt. 

Jan en Ria Paarlberg.

 

Mei

De maand april is, als dit stukje wordt geschreven, bijna ten einde. Koningsdag is geweest, de dag van de Arbeid komt er aan. De scholen zijn gesloten en velen  - ook uit ons midden – genieten aan het begin van  de maand mei van een welverdiende vakantie.

De eerste week van mei is ook de week waarin we onze vrijheid gedenken en vieren.

Gedenken dat in de voorbije jaren mensen hun leven, hebben gegeven voor vrede en voor vrijheid. Een vrede en vrijheid die zij zelf in veel gevallen niet meer beleven mochten. We staan daarbij altijd het eerst en het meest stil bij diegenen die dat gedaan hebben voor ons eigen vaderland, met name in de gruwelijke jaren ’40-’45. Er zijn mensenlevens opgeofferd aan de vrijheid en vrede voor mensen in andere landen en in andere oorlogen, zoals bij vredesmissies. 

Mensen gaven datgene wat hun hoogste goed was: hun léven. Dat alleen al geeft óns te plicht om met die vrede en vrijheid zorgvuldig om te gaan, door de slachtoffers die gevallen zijn om dat te bereiken met eerbied te gedenken. Twee minuten kort: in stilte.

We mogen daarna ook uitbundig  vieren dat we die vrijheid en vrede nog steeds kunnen koesteren. Vieren met bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten. Het geeft ons echter óók een opdracht. Een opdracht die naadloos past bij hetgeen mw. Van Gaalen ons vanochtend in de verkondiging voorhield. Een opdracht om de vrijheden te verdedigen waarvoor diegenen gevallen zijn die wij op 4 mei herdenken - de zogeheten ‘Four Freedoms’ die de toenmalige Amerikaanse president Roosevelt aan het begin van de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog benoemde. De vrijheid van meningsuiting  overal ter wereld (1), de vrijheid van godsdienst overal ter wereld (2), de vrijwaring van gebrek en armoede  overal ter wereld (3) en de vrijwaring van vrees overal ter wereld (4). Vrijheden, voor iedereen in de wereld. Vrijheden dus, niet alleen te verdedigen voor onszelf, maar ook voor al diegenen die zich vertrouwensvol tot ons richten om hulp. Van dichtbij, zoals de verschoppelingen in onze eigen samenleving, of van ver af, zoals uit Syrië, Irak, Afghanistan of Soedan, of… en vult u maar in. Die opdracht houdt niet in dat wij ons allemaal in een gewapende strijd moeten gaan begeven – dat zou ’t niet beter maken, maar wel mag het credo zijn: ‘Verbeter de wereld, te beginnen bij onszelf!

Scribent Kudelstaart