U bent hier

Kerkblad voor zondag 5 mei 2019

Door scribent op 4 mei 2019 14:40

Terugblik op Pasen

Afgelopen zondag ging dominee Aart Mak uit Bloemendaal bij ons voor. Het was een mooie dienst, heel bijzonder zoals deze dominee kan vertellen. Hij las met ons twee Bijbelgedeelten: Openbaringen 1: 12B-20 en Lukas 24: 13-35. In beide gedeelten wordt iets getoond van de andere wereld, we zien iets van gene zijde, iets wat achter de grens van de dood ligt. Het thema van de preek was dan ook “Weet hebben van twee werelden”. Wij leven in het hier en nu, in de zichtbare wereld, ieder op zijn eigen plaats. Maar als Christenen hebben wij weet van nog een andere wereld, de Bijbel toont ons een wereld die we hier niet kunnen zien, een wereld waar Jezus is.

Hoe het in die andere wereld is weten we niet precies, maar door deze stukken in de Bijbel krijgen we daar wel een idee bij. Johannes ziet Jezus in een visioen en in het boek Openbaringen kunnen wij lezen wat hij heeft gezien.

In dit gedeelte van Lukas gaat het over twee leerlingen van Jezus, die op weg zijn naar Emmaüs. De gestorven en opgestane Jezus loopt met hen mee, zij herkennen Hem niet meteen, maar als Hij het brood breekt worden hun ogen geopend en zien ze wie Hij is. Jezus laat ons zien, dat Hij door de dood is heengegaan en dan toch bij ons kan zijn. Later volgen er nog meer verschijningen. Jezus gaat heen en weer tussen de twee werelden, hij komt en Hij gaat weer. Zo kunnen wij zien dat alles niet ophoudt bij de dood. Als wij sterven zullen er engelen zijn, die ons meedragen naar de andere wereld. Daar zullen we Jezus zien en al onze geliefden, die ons zijn voorgegaan!

 

Volgende week zondag hoopt dominee J. van Walsum uit Alblasserdam bij ons voor te gaan. Hij zal verder lezen uit Lukas waar dominee Mak gestopt is, nl. Lucas 24: 36-48. Hier verschijnt Jezus opnieuw. We hopen u allen weer te ontmoeten.

 

Koninklijke onderscheiding

Afgelopen vrijdag 26 april kreeg onze voorzitter Wim Poortvliet door burgemeester Guido Oude Kotte een koninklijke onderscheiding opgespeld. Voor zijn jarenlange bijzondere inzet voor de samenleving werd hij bevorderd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de site van Aalsmeer Vandaag stond de volgende samenvatting van de toespraak van de burgemeester :

 

Gedreven en integere bestuurder

Wim Poortvliet werkte als projectmanager bij de KLM, maar is ook al bijna 40 jaar actief als vrijwilliger. “Tot in zijn diepste vezels,” aldus de burgemeester. Hij was jarenlang penningmeester voor diverse kerkelijke commissies maar zijn rol als voorzitter van de Commissie Kerkbouw sprong er uit. Mede onder zijn leiding werd De Spil gebouwd.

In 2012 werd Poortvliet voorzitter van de Kerkenraad. Een functie waarin zijn organisatorische en bestuurlijke vaardigheden goed van pas komen. Hij is iemand die mensen kan enthousiasmeren, een waardevolle eigenschap bij het werven van vrijwilligers dat vandaag de dag steeds lastiger wordt. 

Van 1989 tot 1997 zat Poortvliet in het bestuur van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Aalsmeer. In die rol heeft hij zich verdienstelijk gemaakt bij de fusie tussen de Christelijke en de openbare Mavo. “Een gedreven en integere bestuurder. Iemand die zorgvuldig met de gevoeligheden kon omgaan en ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen toch met elkaar wist te verenigen.”

Als secretaris van de Vereniging Gepensioneerden KLM komt Poortvliet op voor de belangen van gepensioneerden

 

Namens de hele gemeente bedanken we onze voorzitter, Wim Poortvliet, voor het vele werk wat hij voor onze gemeente gedaan heeft en feliciteren hem hartelijk met de ontvangen onderscheiding.

 

Beroepingscommisie

Wij zijn blij verrast met de grote hoeveelheid aanmeldingen van mensen die willen plaatsnemen in de beroepingscommissie. Hierdoor ontstaat het luxeprobleem van teveel kandidaten. In de komende weken zal zorgvuldig afgewogen worden welke groep mensen, als vertegenwoordiging van onze gemeente, op zoek zal gaan naar een nieuwe predikant.

Bij deze selectie wordt vooral gekeken naar de leeftijdsgroep, naar ervaring en geloofsbeleving. We willen graag dat de beroepingscommissie een goede afspiegeling zal zijn van onze gemeente.

Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt bericht vóór de gemeentevergadering van 19 mei. Tijdens die vergadering zal de samenstelling van de beroepingscommissie bekendgemaakt worden.

Fotoboek

In het weekend van Pasen hebben Agnes en ik het genoegen gehad om Hans en Joke van Dalen te ontmoeten in hun pastorie in Nijverdal.

Reden was het overhandigen van laatste cadeau wat toegezegd was op hun afscheid: Het fotoboek 2012-2019 met ook foto’s van hun afscheid op 3 maart jl. Ze waren er zeer verguld mee en we moeten iedereen bedanken voor het onvergetelijke afscheid.

U en jij kunnen het fotoboek inzien, want we hebben extra exemplaar gemaakt voor ons kerkarchief. We willen dit de komende weken bij de boekentafel neerleggen om het te bekijken.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

 

Kudelstaart voor Kudelstaart

Zaterdag 11 mei a.s. zullen de enthousiaste Kudelstaartse veilingmeesters weer goederen en diensten, beschikbaar gesteld door inwoners en bedrijfsleven in en buiten ons dorp, onder de veilhamer brengen. De formule van de veiling, die de voorgaande 18 jaren succesvol is gebleken, geeft de Kudelstaartse kerken en aan Kudelstaart verwante verenigingen, clubs en instellingen een financieel zetje in de rug en een mogelijkheid om te investeren. Het is voor iedereen een opdracht om het verenigingsleven en het clubgevoel, vooral onder de jongeren, in stand te houden. Het zijn de bouwstenen voor een goede samenleving en een hechte gemeenschapszin. Die samenleving en gemeenschapszin kunnen op dit punt alleen maar in stand blijven met ons aller medewerking. We zien u graag op 11 mei a.s. vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. Het is de dag voor Moederdag. Er zullen weer zo’n 300 kavels worden geveild, waaronder veel boeketten, bloemen en planten.

Bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart