U bent hier

Kerkblad voor zondag 4 november 2018

Door scribent op 4 november 2018 16:05

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging mw. M. v. Gaalen-v. Veen bij ons voor, het thema v.d. dienst was: “Crisis in de woestijn”. Dit n.a.v. het verhaal van het volk Israël die onder leiding van Mozes uit Egypte waren vertrokken. Ze kwamen in de woestijn, ze hadden geen water, maar Mozes zorgde dat ze water kregen door met z`n stok op te rots te slaan.

Ook wij mogen weten dat wij als we in een ‘crisis van ons leven’ zijn, Jezus een bron van levend water voor ons is. Een bron waaruit wij mogen putten en dorst mogen lessen en ook mogen doorgeven door een bron van leven te zijn voor onze omgeving, onze medemens. Zo is de mens die zich voedt met de woorden van God een bron van leven, omdat wij kunnen putten uit die bron.

 Aanstaande zondag zal ds. T. Prins uit Aalsmeer bij ons voorgaan, er is dan een kanselruil en zal onze eigen predikant in de Open Hof kerk voorgaan.

 

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  7 november a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. 

Deze keer zal Corrie Weij trakteren.

De boekenhoek zal geopend zijn deze ochtend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Wil Sangers.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Oogstcollecte
Op 7 november a.s. vieren we dankdag voor gewas en arbeid. Een
vertrouwde term voor allen die weten dat ze voor een goede oogst
afhankelijk zijn van de hulp en steun van onze hemelse vader. En de kerk
als geloofsgemeenschap borduurt daarop voort. Bij de aanvang van een
nieuw kalenderjaar vindt de actie kerkbalans plaats. Grotendeels kunnen
daarmee de kosten worden gedekt. Het resterend tekort moet worden
opgebracht door collectes en giften. Een belangrijk hoogtepunt is
daarbij de oogstcollecte. In het afgelopen jaar werden we als kerk
geconfronteerd met een aanzienlijke stijging  (bijna € 7.000) van het
aandeel dat we moeten bijdragen aan de centrale kas. Wij vragen uw steun
om deze structurele tegenvaller op te vangen.
Mogen we op u rekenen?
Het college van kerkrentmeesters

 

Deurcollecte zondag 4 november

Aanstaande zondag is de deurcollecte de najaarszendingscollecte, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werkvan Nienke in Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Vanuit de Boekenhoek

Wijziging rekeningnummer Boekenhoek

De stichting Kerkelijk Geldbeheer maakte gebruik van Van Landschot Bankiers maar die gaan stoppen met betalingsverkeer voor de SKG. Dit wordt overgenomen door de Rabobank.

Vanaf 1 november a.s. heeft de boekenhoek een nieuw rekening nummer: NL40RABO0373724039, tnv: Prot. gem. Kudelstaart, inz. Boekenhoek. Gelukkig wordt op ons oude nummer de "Overstapservice"geactiveerd, zodat betalingen die al onderweg zijn gewoon op het juiste nummer terecht komen.

Met vriendelijke groet namens de Boekenhoek, Gerda de Vos