U bent hier

Kerkblad voor zondag 4 maart 2018

Door scribent op 26 februari 2018 20:50

Rondom de diensten

In de feestelijke dienst van afgelopen zondag werd de doop bediend aan Brent Eikelenboom en aan Fiene de Boer. De tekst voor de preek kwam uit het boek Jesaja, waar God tegen Sion (tegen Jeruzalem) zegt: “Ik vergeet je nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift”. Vergeten is menselijk. Het is zelfs zo, dat als je nooit iets vergeet, dit heel schadelijk is voor je geestelijke gezondheid. In Jesaja zegt God over Zíjn stad Jeruzalem, dat Hij haar nooít vergeet, Hij heeft de stad in Zijn handpalmen gegrift. Nee, niet alleen de naam van de stad, maar God heeft de stad zelf in Zijn handpalmen gegraveerd, Hij waakt over haar en Hij voelt haar verdriet en haar pijn. De band tussen God en Jeruzalem is als de band tussen moeder en kind. Vanaf het prille begin onlosmakelijk met elkaar verbonden, er is geen enkele band zó sterk als de band  tussen een moeder en haar baby. Het is ondenkbaar dat een moeder haar kind vergeet! Toch moet je op een gegeven moment je kind meer en meer loslaten, het laten gaan, een eigen leven tegemoet. Gelukkig mogen wij ons kind bij de doop aan God toevertrouwen, ons kind wordt ingegrift in Gods hand en dan vergeet Hij het nooít meer! Dan is het voor eeuwig geborgen bij Hem.

Volgende week gaat dominee van Dalen weer voor in de Spil, het is dan de 4e lijdenszondag. We hopen u allen weer te ontmoeten.

 

 

Vacatures kerkenraad en pastorale medewerkers

In februari is de kerkenraad bijeen geweest en is de groslijst vastgesteld met ingediende namen voor de vacatures van ambtsdrager in de kerkenraad en pastorale medewerkers. De kiescommissie is gevormd vanuit de kerkenraadsleden en heeft ook in februari haar eerste vergadering gehad. Zes leden zetten hun werk voort als ambtsdrager in de kerkenraad of als pastoraal medewerker. Hiermee zijn wij bijzonder blij tot opbouw en groei van onze gemeente.

De vacatures (totaal vijf) per juni 2018 zijn:

-  2x Ouderling coördinator-pastoraat

-  1x Ouderling-pastoraat

-  2x Pastorale medewerker

Na de voorbereiding in de kiescommissie worden er leden uit de groslijst uitgenodigd door de kiescommissie voor een informatieavond in de Spil. Is goed om te weten wat het inhoudt en wat er gevraagd wordt, voordat je ingaat op het verzoek om ambtsdrager of pastoraal medewerker te worden. Ook kan je die avond de sfeer proeven en is er een mogelijkheid voor informeel contact in klein verband om punten wederzijds te bespreken en toe te lichten.

De bevestiging/afscheidsdienst is al vastgesteld op zondag 17 juni a.s.

De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat we deze vacatures weer kunnen vervullen. Denk niet dat je de kar alleen behoeft te trekken, als alle vacatures zijn vervuld hebben als gemeente weer 28 ambtsdragers en 6 bevestigde pastorale medewerkers. Vele handen maken licht werk tot opbouw van de gemeente.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

 

Vasten in de praktijk

In de afgelopen week is op diverse gespreksgroepen het onderwerp vasten in de Bijbel behandeld. We kunnen terugkijken op goede en zinvolle avonden.

Op donderdag 1 maart zal hieraan een vervolg worden gegeven. Dit keer bent u allen welkom in de Spil en het thema is “Vasten in de praktijk”. Het onderwerp zal worden ingeleid door dominee van Dalen en daarna komen wat mensen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met vasten. Vervolgens kunnen we nog wat doorpraten in groepjes. De avond begint om 20 uur en zal om ongeveer 21.30 uur afgelopen zijn.

 

De 40-dagentijd

Om ons voor te bereiden op het lijden en sterven van Jezus zal er in de 40-dagentijd iedere dag een bijbelstukje met uitleg en een gebedszin gepubliceerd worden op onze SOW-website en in de “App Protestant”. We hopen met elkaar op deze manier een periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering mee te maken, al dan niet in combinatie met een vorm van vasten.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Inloopochtend in de Spil

Woensdag, 7 maart a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Deze keer zullen Jan en Anneke de Jong trakteren vanwege de verjaardag van Jan. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken,  en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek zal deze ochtend ook geopend zijn.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef.

Graag tot ziens in de Spil.

 

Agenda

- Woensdag 28 februari, 19.15 – 19.45 uur, Passieronde in de Spil

- Donderdag 1 maart, 20.00 – 21.30 uur, thema-avond “Vasten in de

  praktijk” in de Spil