U bent hier

Kerkblad voor zondag 4 februari 2018

Door scribent op 29 januari 2018 21:17

Rondom de diensten

We mogen terugzien op twee hoopvolle diensten met een boodschap van hoop voor de toekomst, een toekomst waar we rust mogen vinden bij God.

De boodschap van hoop klonk vorige week zondagavond in een stamvolle kerk. Als je nog geen fan van U2 was, dan is dat nu definitief veranderd! In muziek en tekst kwamen de twijfels en vragen van mensen naar boven en de hardheid van het bestaan, maar niet zonder hoop…. Eens wordt zoeken “vinden” klonk het!

Dezelfde boodschap van hoop klonk ook door in de dienst van afgelopen zondagmorgen. Dominee Ruurd van der Weg ging bij ons voor in een dienst, die georganiseerd was door de werkgroep ZWO, met als thema Afrika. We hoorden woorden van de hoop die we mogen hebben op een toekomst zonder oorlog, zonder ellende en armoede. Nu worden we soms overvallen door gevoelens van moedeloosheid en machteloosheid, het lukt ons niet om de wereld te veranderen. Toch blijft altijd de hoop…

De preek werd beëindigd met een prachtig gedicht en een plaatje van twee vrouwen en tussen hen in een kind, een klein meisje….

De kleine hoop – Charles Péguy

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
en in 't gewemel
van de vissen in rivieren,
en in alle dieren,
en in het hart van de mens, zegt God,
dat het diepste is
en het meest in het kind
dat het liefste is
dat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen
geen wonder is.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet
hoe ze elkaar moeten helpen.
Ze zouden wel harten van steen
moeten hebben als ze voor één
die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven
dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop
nooit als overbodig
ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houen
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
en al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is dat kleine meisje hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is -
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

 

 

 

Dominee op studiereis

Onze dominee Hans van Dalen is van 22 januari tot en met 2 februari op studiereis naar Israël. De reis heeft als onderwerp “Onopgeefbaar verbonden…?”  Op zondag 4 februari hoopt dominee van Dalen te preken over dit interessante onderwerp.

U kunt de reis meebeleven via de link:

http://predikantenreisnaarisrael2018.waarbenjij.nu/reis/details/516458/o...

 

Graag wil ik iedereen bedanken, die op wat voor manier dan ook, een blijk van medeleven heeft gegeven, voor-, tijdens en na mijn borst operatie in december.

Met een hartelijke groet, Greet Weij

 

Jongeren doen mee aan Sirkelslag

A.s. vrijdag gaan zo’n 10 jongeren (vooral van de Catjids) meedoen aan Sirkelslag dat georganiseerd wordt door JOP. Het thema van het spel is “Onvoorwaardelijke liefde” en het verhaal gaat over Ester. Sirkelslag is een online spel waar de jongeren opdrachtenmoeten uitvoeren waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Sirkelslag wordt tegelijkertijd door wel 600 groepen in Nederland gespeeld. Britt, Eline, Jack, Jens, Jessica, Kelly, Laura, Ruben, Shannon en Yoran gaan hun best doen om zo hoog mogelijk te eindigen!

Koos Koelewijn

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  7 februari a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken,  en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Aletta Heil en Ina Verheul.

Graag tot ziens in de Spil.

Kerkbalans

De meeste van onze gemeenteleden hebben ondertussen de enveloppe van kerkbalans 2018 wel ontvangen. De folder, die u in de enveloppe vindt is samengesteld door Lammy v.d. Berg en Aad Verburg. De layout is verzorgd door Anne Verheul.

We raden u aan deze folder goed te lezen en met deze gegevens in gedachten, uw antwoord op de actie kerkbalans 2018 in te vullen. Zorgt u alstublieft, dat de antwoordenveloppe klaar ligt, als uw wijkcontactpersoon deze komt ophalen.

Wij danken u vast voor uw medewerking.

Uw college van kerkrentmeesters

Vasten

“Moeten we vasten of is dat niet nodig? Is het alleen voor liefhebbers of is het een must voor alle christenen? En als je wilt vasten: hoe doe je dat dan?”

Gedurende ruim anderhalve eeuw is vasten in onbruik geraakt in de Protestantse kerken, maar juist de laatste jaren wordt hier weer wat meer aandacht aan besteed. Toch weten velen van ons niet zo goed wat ze hier nu mee aan moeten!

Om er meer over te weten te komen willen we de komende tijd over het onderwerp “vasten” een leerhuis houden. In de Oecumenische dienst op 11 februari gaan onze Rooms-Katholieke broeders en zusters ons iets vertellen over hun gebruiken rondom de vastenperiode. Op woensdagavond 21 februari zal in de Spil een avond worden georganiseerd met als thema “Vasten in de Bijbel” en op donderdag 1 maart met het thema “Vasten in de praktijk”.

Zet deze datums alvast in uw agenda.

De komende tijd kunt u hier meer over lezen.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Twende Shule

We zijn vier ruim vier maanden verder nadat in de vorige ZWO-dienst een toelichting is gegeven op het werk de stichting Twende Shule. Kinderen naar school laten gaan die anders een miserabel leven zouden leiden in een van de slums in Nairobi, dat is het stichtingsdoel. Of in Swahilitaal: Twende Shule.

En we zijn op weg. Inmiddels financiert de stichting het onderwijs aan acht kinderen. En die zitten op drie verschillende scholen. Eén school alleen voor meisjes, één wat wij noemen een ‘gewone’ school en er gaan ook drie kinderen naar een school voor kinderen met een mentale beperking. Ook voor die kinderen willen we ons inzetten voor volwaardig onderwijs.

We hebben dat tot stand kunnen brengen mede dank zij uw steun als gemeente en de steun van de ZWO-commissie. We sluiten nu het ‘projectjaar’ af waarbij de ZWO-commissie ons ondersteund heeft – die gaat hierna naar een ander project – en wij zijn dankbaar voor de ontvangen hulp! Het doet goed te weten dat een initiatief waar wij als stichtingsbestuur vertrouwen in hebben, ook steun heeft krijgt binnen de eigen gemeente.

 Er is nog veel te doen. Niet alleen in Nairobi – we willen uiteraard nog veel meer kinderen naar school krijgen en die daar ook tot en met het eindexamen ondersteunen, maar ook hier. Onze eigen organisatie is nog lang niet klaar. Drie drukbezette bestuursleden is niet de beste garantie voor een vliegende start van de organisatie. Maar stap voor stap komen we ook verder. Onze website is in de lucht – nog maar klein, maar hij is er wel. Voor wie kijken wil: www.twendeshule.nl.  We hebben in de afgelopen periode ook het predicaat ‘ algemeen nut beogende instelling’ van de belastingdienst gekregen en dat betekent dat giften die aan onze stichting worden gedaan fiscaal vriendelijk gedaan kunnen worden. De volgende stap is het verder uitwerken van de website, het (nog) beter stroomlijnen van de geldstroom die er nu is tussen ons en de scholen in kwestie en het volgen van de leerlingen.

 Als u onze stichting ook nog (verder) wilt ondersteunen, dan zijn uw giften uiteraard van harte welkom. U vindt de ANBI-informatie op de website; het rekeningnummer van de stichting is NL78 INGB 0007 4090 28. 

Dank u wel.

Het bestuur: Kees de Bondt, Laurens Poesiat en Paul Smit.

Holocaust

Afgelopen zaterdag was het nog maar 73 jaar geleden. Nog niet eens een mensenleven terug. Op 27 januari 1945 bevrijdde het Sovjetleger het kamp Auschwitz. Het basiskamp en het vernietigingskamp.  Ik hoef u – hopelijk – niet meer te vertellen wat in dat kamp gebeurde in de tijd daarvoor…

Misschien bent u er wel eens geweest. In het basiskamp onder de poort doorgelopen met de tekst ‘Arbeit macht frei’.  Misschien heb u dan wel in Blok 10 gestaan – de plek waar Joseph Mengele zijn gruwelijke experimenten uitvoerde. Of hebt u gekeken in de gevangenis in Blok 11, waar eigenlijk nooit iemand levend uit kwam. Of het moest zijn om naar de binnenplaats te worden gesleept om daar te worden gefusilleerd. Misschien hebt u op die binnenplaats dan de muur wel even aangeraakt waar de vele kogelinslagen nog zijn.  Misschien bent u  dan ook in Birkenau geweest; op het perron gestaan  waar bij aankomst van de veewagens meteen een scheiding werd aangebracht tussen diegenen die meteen in de gaskamers werden vergast en diegenen die in barakken crepeerden. Gestaan bij de plek waar de puinhopen van de gasovens nog liggen. En hopelijk bent u, als u daar geweest bent, als een ander mens weer naar buiten gekomen. Diep geraakt door wat mensen elkaar kunnen aandoen. En hopelijk hebt u niet gedacht: ‘dat was tóen…. dat doen we niet meer…’  Hopelijk denkt u dat ook niet als u dit stukje leest. ….

 Afgelopen zaterdag was het wereldwijd Holocaust Memorial Day en zijn de verschrikkingen van de holocaust herdacht en is er over gesproken. Mag het ook voor ons iets zijn om nog eens goed bij stil te staan. Te waarderen dat we in vrijheid leven, te respecteren dat  er verschillen tussen mensen zijn  en ons ervoor te beijveren dat ieder in vrede en veiligheid mag leven: niet in heel in Nederland of West-Europa, maar in heel de wereld. En ons er actief voor in te zitten dat vervolging van groepen mensen om hun ras, hun godsdienst, hun geaardheid, of noem maar op, tot het verleden behoort.

Uw scribent is ‘van na de oorlog’, net zo als waarschijnlijk de meeste van degenen die dit stukje lezen. Laten we er met elkaar aan werken dat we ook allemaal ‘van na de oorlog blijven!’

Scribent Kudelstaart